De doelstelling van de stichting:
“Het in staat stellen om oudere en eenzame bewoners van Den Haag op een structurele en comfortabele wijze thuiswedstrijden van ADO Den Haag te laten bezoeken.”
Uiteindelijk moet dit leiden tot een Grijze Reigâh’s Tribune, waar honderden oudere supporters samen gaan genieten van een wedstrijd.

Het aantal oudere en eenzame bewoners neemt landelijk toe (vergrijzing). Zie hiervoor de in de media gepubliceerde rapporten en demografische ontwikkelingen.

• Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Dit geldt specifiek voor sociale eenzaamheid. Het percentage mensen dat zich emotioneel eenzaam voelt, neemt toe vanaf 75 jaar. Vanaf 50-jarige leeftijd voelt meer dan 40% van de Nederlanders zich eenzaam. Van de 75- tot 85-jarige voelt bijna 50% zich eenzaam. Van de 85-plussers voelt bijna 60% zich eenzaam. (RIVM, Volksgezondheidenzorg.info)
• Ook extreme eenzaamheid neemt toe met het ouder worden. Van de 65- tot 75-jarige voelt ruim 7% zich (zeer) ernstig eenzaam. Voor 75- tot 85-jarige geldt dit voor bijna 10%. Van de 85-plussers voelt bijna 14% zich extreem eenzaam. (RIVM, Volksgezondheidenzorg.info)

Deze trend is ook waar te nemen in de regio Haaglanden, waar veel (oud) supporters van ADO Den Haag niet meer naar de thuiswedstrijden kunnen gaan. Om de eenzaamheid te doorbreken is er actie nodig. Voor deze doelgroep is het een uitdaging om weer samen activiteiten te ondernemen en onder de mensen te komen. Een groot knelpunt is het vervoer van en naar het stadion en de accommodatie ter plekke. Dit is op dit moment niet of onvoldoende geschikt om de doelgroep op passende wijze te ontvangen.

Door het aanbieden van een aantal extra voorzieningen en aanpassingen wordt het weer mogelijk om naar de thuiswedstrijden van ADO Den Haag te gaan. Hiervoor wordt een speciale seizoenkaart ontworpen. Voor ouderen is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer naar het stadion zeer moeizaam. En er zijn geen verwarmde ruimten om voor of na de wedstrijd aanwezig te zijn.
Laten we als supporters met een ADO-hart de noodzakelijke verbeteringen realiseren voor ze: “You never walk alone“.

Het doorbreken van de eenzaamheid onder ouderen is momenteel een ‘hot issue’, zeker gelet op de toenemende vergrijzing. Dit onderwerp staat ook politiek gezien hoog op de agenda. Ook maatschappelijke partijen spelen steeds meer in op een ouder wordende bevolking. Supporters van ADO Den Haag worden ook ouder. Tijdig inspelen (nu) op deze ontwikkelingen stelt hen in staat om ook op hogere leeftijd ADO zelfstandig te blijven bezoeken.

ADO Den Haag is van oudsher een volksclub en had toen het stadion nog in het Zuiderpark stond, veel aanhang in de wijken Moerwijk, Transvaal, Schilderswijk, en Morgenstond. Veel van deze supporters zijn inmiddels de 60 gepasseerd en hebben de overgang naar het nieuwe stadion niet of sporadisch meegemaakt. Maar ook in andere wijken zitten nog genoeg oudere supporters die niet naar het nieuwe stadion gaan. Exacte aantallen zijn niet te geven, maar zijn zeker significant.

Selectiecriteria: Een inwoner van Den Haag e.o., boven de 65 jaar met een Groengeel hart, voor wie het moeilijk (fysiek en sociaal) is om alleen naar het stadion te gaan, maar dit wel weer graag zou willen.

Het bestuur bestaat uit: Cor van Welbergen (voorzitter), Mark van den Berg, Jan Verwey, Karin Bakker en Glenn Duijzer.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot: Cor van Welbergen 06 2886 7082.