Goed nieuws over het bijna 109-jarige Hsv Celeritas! Lange tijd hing het voortbestaan van deze mooie club aan een zijde draadje maar nu gaat, in het seizoen 2016-2017, de Hsv Celeritas toch als zelfstandige club verder.

Bij deze de nieuwsbrief die wij vandaag hebben ontvangen:

Geachte Celeritanen,

Wat hebben wij een belangrijke maand achter de rug. Maar de kogel is door de kerk. Vanaf seizoen 2016-2017 gaat hsv Celeritas als zelfstandige vereniging naar het complex van sv Wateringse Veld/Gona.

De intentie van het bestuur was om de samenwerking tussen Celeritas en Svh te verbeteren en de fusie te realiseren. Dit is niet gelukt. Vele gesprekken hebben er plaats gevonden tussen de
besturen, gemeente en de ´fusiedokter´. In Januari 2016 hebben we tijdens de BALV de stand van zaken verteld en kreeg het bestuur te horen dat verhuizen naar een ander sportcomplex de enige
optie was. Om dit goed aan te pakken zijn er diverse oriëntatiegesprekken geweest met de gemeente en een aantal verenigingen in de buurt zoals : HMSH, Pgs/Vogel, Vcs, Semper Altius, Ads, SVH en Wateringse Veld /Gona.

VCS was verreweg de beste optie voor Celeritas. De leden van beide verenigingen gaven akkoord. In zes bijeenkomsten hebben we goede afspraken met elkaar gemaakt. Op het moment dat we dit
kenbaar maakten aan de gemeente, had de gemeente een onaangename verrassing. De gemeente wilde niet meewerken aan een samenwerking tussen VCS en Celeritas. Een samenwerking op het
complex van VCS met de vv Escamp erbij, lag wel binnen de mogelijkheden. Later bleek dat dit te maken heeft met een groot Escamp probleem. Ook bij Escamp en Gsc Esdo is van alles aan de hand. Momenteel is dit nog niet afgelopen en de wethouder heeft ook nog het een en ander uit te leggen.

Op donderdag 21 April hadden we een ALV vergadering uitgeschreven en hebben we deze optie aan de leden kenbaar gemaakt. Het bestuur heeft de leden medegedeeld dat de gemeente nog
steeds geen beslissing heeft genomen en dat dit 19 mei verder gaat. Onze leden vonden dit te lang duren en wilden de andere alternatieven horen. Daarnaast hebben de leden de optie afgekeurd om Hsv Escamp toe te voegen bij VCS.

Nadat alle opties zijn besproken, is er in samenspraak met de leden gekozen voor Wateringse Veld /Gona. Met Martin van Es en Marc de Vrind, die moeite hadden met het voornemen om o.a. met
Gona samen te gaan, zijn goede gesprekken gevoerd. Na een gesprek met bestuur van WV/Gona, Celeritas, en beide heren, zijn zij gehoord en gerustgesteld. Martin en Marc hebben besloten mee te gaan naar het nieuwe complex. Het bestuur is heel blij dat we dit op deze manier hebben opgelost en dat we geen leden verliezen door de verhuizing.

De doelstelling zal zijn: seizoen 2016-2017 als zelfstandige verenigingen voetballen en seizoen 2017-2018 fuseren.

Met vriendelijke groet,

Raymond de Kruif
Vicevoorzitter a.i.