Voor de vrijwilligers van de website ADOfans.nl is donderdag 3 juli een grote dag. Dan verhuizen de ADO-kassahuisjes na bijna 90 jaar bij het voormalige Zuiderparkstadion te hebben gestaan naar de nieuwe locatie nabij het ADO Den Haag-stadion in het Forepark.

De vrijwilligers van de website hebben zich ingezet voor behoud van de karakteristieke huisjes met een inzamelingsactie en kregen daarbij steun van diverse kleine en grote sponsors. De kassahuisjes worden in hun geheel opgehesen en op diepladers geplaatst . Het vervoer gaat via de Moerweg en Rijswijk richting de A4 naar het Forepark. De werkzaamheden beginnen ’s morgens om zeven uur. Het kraanbedrijf Blansjaar en transportbedrijf Jan Knijnenburg zorgen onder supervisie van aannemersbedrijf Lammertink voor het vervoer over het ruim 13 kilometer lange traject.

Wij nodigen u hierbij uit om de unieke gebeurtenis in de geschiedenis van ADO Den Haag en van het voetbal bij te wonen.

Achtergrondinformatie over het project

De fansite ADOfans.nl begon in 2007 met een actie om de uit 1925 daterende karakteristieke ADO-Kassahuisjes te behoeden voor de sloop en deze als monumenten voor de 82 jaar die ADO speelde in het Zuiderpark te behouden. Door de nieuwbouw van de Sportcampus Zuiderpark op deze plek was dit niet mogelijk. Hierdoor dreigden de kassahuisjes te worden gesloopt.
In 2011 ontstond bij de vrijwilligers van ADOfans.nl het idee de kassahuisjes te verplaatsen naar het Forepark. Om het hiervoor benodigde bedrag bij elkaar te krijgen zette ADOfans.nl een inzamelingsactie op. Supporters konden een bijdrage leveren door voor € 7,50 symbolisch een steen te sponsoren. De vrijwilligers van ADOfans.nl voerden deze actie uit. Zowel particulieren als bedrijven sponsorden tussen 1 en 200 stenen.
Directeur van GK-gevelspecialisten en ADO-fan Gino Kaffa nam contact op met ADOfans.nl en zegde toe zijn vakkennis, personeel en materiaal beschikbaar te stellen om de kassahuisjes te restaureren en in oude staat te brengen. Hierdoor zouden de kosten behoorlijk worden gedrukt. Ondanks alle steun waren de kosten voor de verhuizing toch nog zo hoog, dat de vrijwilligers van ADOfans.nl op het punt stonden af te zien van het project en de reeds gedane giften terug te storten.

Totdat directeur en ADO-fan Hans Lammertink van aannemersbedrijf Lammertink Groep aanbood de verhuizing voor € 30.000 uit te voeren en de meerkosten voor zijn rekening te nemen. Het bedrag van 30.000 was op dat moment nog niet ingezameld, waardoor het project alsnog mis leek te gaan. Echter, op de Open Dag van ADO Haag in 2012 kon ADOfans.nl verheugd melden, dat algemeen manager Etienne Hendriks van Kyocera Nederland – het bedrijf dat ook de stadionsponsor is van ADO Den Haag – de nog ontbrekende 1100 stenen, een bedrag van € 8.250, wilde sponsoren. Hierdoor ontstond een sluitende begroting.

Omdat de kassahuisjes feitelijk de toegangspoort vormden van het in gebruik blijvende opleidingscomplex De Aftrap van ADO Den Haag konden zij niet direct worden verhuisd. Na allerlei voorbereidingen en werkzaamheden is het nu toch zo ver, dat de kassahuisjes donderdag 3 juli 2014 van hun plaats worden gehesen en op diepladers naar het Forepark worden gebracht. Daar krijgen zij een plek in de nabijheid van het huidige stadion van ADO Den Haag.

Onthulling op nieuwe locatie

Het ligt in de bedoeling om tijdens de Open Dag van ADO Den Haag op zondag 13 juli a.s. de ADO-kassahuisjes op de nieuwe locatie te onthullen. Daarover zullen wij u later informeren.