Zoals iedereen weet staat ons Haagse Voetbalhistorietoernooi op zaterdag 27 juni a.s. gepland op het complex van de Hsv VUC. Helaas leven we momenteel in heftige en moeilijke tijden wat betreft het coronavirus en houden zowel wij als de Hsv VUC ons strikt aan de maatregelen van het kabinet (en de RIVM). Deze maatregelen lopen sowieso door tot vrijdag 1 juni 2020.

Ondertussen hebben zowel wij gezamenlijk niet stilgezeten en is het draaiboek en de organisatie voor zaterdag 27 juni al zo goed als klaar. Eind mei gaat het kabinet besluiten of ons “gewone” leventje weer onbezorgd verder kan gaan of dat de maatregelen, om het coronavirus onder controle te houden, worden verlengd.

Stel dat het kabinet besluit dat alle maatregelen worden teruggetrokken, wat wij overigens niet verwachten, dat gaat ons Haagse Voetbalhistorietoernooi op zaterdag 27 juni door. Hiervoor wachten wij dus het besluit van het kabinet eind (ergens eind mei) even af.
Ondertussen zal ik (Rob Pronk) in de maand mei alle contactpersonen van de deelnemende teams persoonlijk benaderen om te vragen hoe zij in deze situatie staan.

Gaat het toernooi om wat voor reden dan ook op 27 juni niet door dan zullen wij het verschuiven naar zaterdag 29 augustus 2020.

Wij houden u op de hoogte.

Namens;

Website Haagsevoetbalhistorie
Hsv VUC