Enige tijd geleden kwamen er in Den Haag berichten naar buiten, dat er in onze Gemeente slordig wordt omgegaan met naamgevingen aan straten en paden. Vooral de laatstgenoemden komen er bekaaid af. Naamgevingen ontbreken er volledig als het wandel- en fietspaden betreft. Men ontdekte dat het voor Politie en Brandweer ontzettend lastig is om bij alarmering voor een incident, de plaatsaanduiding in onze Gemeente aan te geven.
Een goed voorbeeld is in het voormalige Loosduinen, de verdwenen Houtweg. Het is nu een fietspad, dat vroeger vanaf de Stationsbuurt helemaal naar de Leyweg liep.
Omstreeks bij de invoering van de postcode in 1978, is de Houtweg daar opgeheven en in feite niet vervangen door een andere naam, op het stuk na dat om de hoek van de Burgemeester Hovylaan ook die naam ging dragen.
Sinds kort zijn op het eind bij de Albert Schweitzerlaan nieuwe aanduidingen verschenen. Zo ook in de wijk Nieuw Waldeck, waar ik o.a. het Scarlattipad heb ontdekt.

Nu, we schrijven donderdag 26 november 2015, ontdekte ik op mijn fietstocht bij een heerlijk zonnetje, achter het voetbalveld van mijn cluppie G.D.A. tot mijn verbazing het Mick Clavanpad achter het veld-3 lopend, helemaal slingerend door Madestein en eindigen bij de houten brug. De brug ligt voor het pad dat naar het viaduct leidt achter de Verlengde Lozerlaan ( staan daar borden van ? ).

Wat een verrassing dat Mick, zoveel jaren na het creëren van de Aad Mansveldweg, ook wordt geëerd. Mick, die volgens mij al voor het Betaalde Voetbal werd ingevoerd in het Olympische Voetbalelftal van 1948 in Londen stond. Verschillende interlandwedstrijden speelde. In A.D.O. en Holland Sport het meest furore maakte. Met een andere Hagenees Bertus de Harder een geweldige linkervleugel vormend, waar vele supporters van hebben genoten!

Mick Clavan - kopie

Genoemde spelers zijn allen inmiddels overleden en het oude A.D.O.-stadion is ook al ter ziele en dat dan nu een pad naar Mick is genoemd. Ik kan er niet over uit en ook kan ik er niet over uit dat zulke ondernemingen niet met meer “jus” de pers zouden moeten halen.
Destijds werd de Abe Lenstraweg op het belendende Parnassiagebied ook zonder “Tam-Tam” onthuld, terwijl bijvoorbeeld zijn weduwe en ik meen dat Abe 2 dochters had, ervan op de hoogte werden gesteld. Ook wij als bewoner horen hier niets over en kunnen bij een incident warempel nu wel een naam noemen van zo’n pad, maar zal de Brandweer en de Politie het weten te vinden?

Kees de Ridder, 26 november 2015