Steeds meer (nog bestaande) clubs uit de Haagse regio beseffen dat ook hun historie erg belangrijk is op onze website. Zo ook de voetbalvereniging Quick Steps. Met bestuurslid Raymond Oppers de afspraak gemaakt dat we de historie van Quick Steps nog uitgebreider gaan verwerken op onze site.
Ook droeg de club hun steentje bij aan ons museum en schonk ons een prachtige sjaal en handdoek van Quick Steps.
Namens ons hele team bedankt voor deze geweldige medewerking.