We hebben al eerder gezegd, er gaat geen dag voorbij of we krijgen weer nieuwe (oude) artikelen uit ons mooie voetbalverleden in de Haagse regio. Ditmaal speciale dank aan Marco Koegler voor o.a. dit unieke materiaal. Dit krijgt uiteraard allemaal bij ons een mooie plek toebedeeld en blijft hiermee gelukkig behouden.