Dat ons (Haagse)voetbalverleden nog steeds leeft zagen we ook weer bij de reünie van de Hsv SOA van zaterdag 20 april j.l.

Op een stralende zonnige dag kwamen zo’n 200 oud leden van Hsv SOA weer bij elkaar om mooie herinneringen op te halen van de mooie tijden van weleer. Sommige mensen hadden elkaar al jaren niet meer gezien en vielen elkaar in de armen. Het werd een gezellige en succesvolle reünie van een club die precies honderd jaar geleden werd opgericht. Hulde voor de organisatie.