Ons bereikte het trieste bericht dat Albert Nijhuis op maandag 30 maart j.l. op 90-jarige leeftijd is overleden. Albert Nijhuis werd in 1947 secretaris en volgde in 1969 Cor den Dulk op als voorzitter van voetbalvereniging H.V.V. Archipel. Een rol die hij tot en met 1975 vervulde. Albert Nijhuis is tevens ere-voorzitter van Archipel en uiteraard ook van SVC’08.

Albert Nijhuis was een begenadigd voetballer en heeft jaren in het 1e elftal van H.V.V. Archipel gespeeld. Naast zijn bestuursfunctie was hij ook lid van diverse commissies en draaide hij mee in de kantine.

Albert Nijhuis heeft alle fusies meegemaakt van H.V.V. Archipel met S.V. Ornas vervolgens met J.A.C. en uiteindelijk samen met SV ’35 naar SVC ’08.
Kortgeleden is er nog een filmpje gemaakt door SVC’08- TV naar aanleiding .a.v. zijn 78-jarig lidmaatschap.

Klik hier voor het filmpje van SVC’08 TV met Albert Nijhuis.

Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen  en overige nabestaanden veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Op de website van SVC’08 ( http://www.svc08.nl ) kunt u ook de rouwkaart met verdere informatie lezen.