Op maandag 30 maart 2015 werd bekend dat Frans Kok is overleden. Frans Kok was o.a. in de jaren vijftig de populaire keeper bij ADO en begin jaren zestig bij Scheveningen Holland Sport.

Op de website van ADO Den Haag kunt u een mooi in memoriam van Frans Leermakers lezen over Frans Kok.
Klik hier voor het artikel op de ADO Den Haag site.

Op dinsdag 7 april a.s. is er van 11.45 t/m 11.55 uur de gelegenheid om afscheid te nemen van Frans Kok in de grote aula van crematorium Ockenburgh. Aansluitend zal dan de crematieplechtigheid plaatsvinden.