De eerste RAVA-Senioren-Meeting op 30 oktober is zeer geslaagd verlopen. Bij het welkomstwoord aan de aanwezige 65 OUD-Ravanen en circa 15 partners (waaronder Dries Weber 87 jaar, Theo de Grood 91 jaar en Jan van der Horst 86 jaar), gaf Theo Hazebroek aan dat hij van de 304 namen uit oud ledenlijsten en Jubileumuitgaven, met de medewerking van menig andere, er in geslaagd is van 178 OUD-Ravanen het woon- of e-mailadres te achterhalen.
Wetende dat een 100% opkomst niet haalbaar is en dat naast de 65 aanwezigen er ook 35 afmeldingen van OUD-Ravanen zijn ontvangen, is het initiatief voor het organiseren van de RAVA-Senioren-Meetings met groot enthousiasme ontvangen.

De doelstelling is nu om periodiek een RAVA-Senioren-Meeting te organiseren, waarbij het de opzet is een (Sociaal) netwerkje RAVA-Friends-Forever levendig te kunnen houden voor o.a.:
# het elkaar kunnen helpen en informeren over van belang zijnde (voetbal)zaken;
# het ondersteunen met het organiseren van activiteiten “door en voor” OUD-Ravanen, eventueel met een geselecteerd aantal deelnemers, voor bv. klaverjassen, golfen, tennis, vissen, jeu de Boules, of noem maar op.

Klik hier om het verslag en de foto’s van deze meeting te lezen op de website www.rava1930.nl onder de Index
<RAVA-Senioren-2017”.

De RAVA-Senioren-Meeting #2 zal naar verwachting medio januari 2018 gaan plaatsvinden.