Op de rand van Rijswijk en Den Haag lag voorheen een groot aantal voetbalcomplexen, terreinen van kleine, middelgrote en grote voetbalverenigingen. Als je er heden ten dage langsfietst zijn de contouren van opgeheven, verhuisde en/of fusieverenigingen nog duidelijk zichtbaar waarbij e.e.a. voor mij grotendeels chaotisch en extreem begroeid overkomt. Per vereniging heb ik getracht e.e.a. zo duidelijk mogelijk te omschrijven.
Het voormalige Oranje Blauw complex op de grens van Rijswijk en Den Haag

Zo zien we aan de Guntersteinweg (ter hoogte van de Schaapweg) nog de contouren van de voormalige velden van De Adelaars en TEDO. De Adelaars is opgeheven in 2007 en vanaf dat moment heeft voetbalvereniging Wanica Star (die er destijds als onderverhuurder speelde) er tot 2010 gevoetbald. Aangezien TEDO in 2004 al een fusie met RAVA was aangegaan en in Houtwijk ging spelen, lagen de velden van De Adelaars en TEDO er vanaf 2010 verloren bij en is het nog maar de vraag wanneer een eventueel Rijswijks bestemmingsplan zal worden gerealiseerd. Nu, in 2021, kan het terrein als een verwilderd landschap worden gekwalificeerd. Het (voormalige) TEDO bruggetje ligt er nog steeds. Rechts lag de kantine. Links kon men beperkt parkeren. Op drukke voetbalzondagen moest men op tijd zijn om een parkeerplek te bemachtigen. Anders was men genoodzaakt een eind te wandelen om het TEDO-veld te bereiken. Had men wel alvast een goede warming-up gehad.

De velden aan de Guntersteinweg zijn inmiddels zodanig begroeid dat de eerste de beste schaapherder er met zijn etende schapen wekenlang kan bivakkeren. Dit is tevens voor de circa 700 meter verderop (voormalig) gelegen velden van Oranje Blauw en REMO van toepassing. Oranje Blauw werd opgericht in 1922 en speelde vanaf 1977 op twee velden aan de Guntersteinweg. In 1989 ging men een fusie aan met Escher Boys (EOC). In 1995 hield deze vereniging er mee op en werd Oranje Blauw weer in de competitie ingeschreven. Dit sprookje stopte helaas in 2004. Een aantal
Oranje Blauw spelers heeft vanaf dat moment tot op de dag van vandaag (mei 2021) in een veteranenelftal van ODB een balletje getrapt. De oude voetbalvelden van Oranje Blauw worden anno 2021 bewandeld door een aantal paarden die het terrein nog een enigszins fleurig beeld geven. Voor het overige is er sprake van wildgroei. Met name aan de overkant van het fietspad waar ooit De Ooievaars, REMO en PEC Den Haag speelden. Daar is sprake van een onoverzichtelijke chaos en uit de kluiten gewassen groei van struiken, brandnetels en een broeinest voor ratten en ander gedierte.

Niet ver van de beschreven velden van REMO en PEC Den Haag zijn aan de andere van treinspoor de contouren van de twee voormalige velden van JuVentaS waar te nemen. Na het vertrek van JuVentaS aan het Julianalaantje heeft de Gemeente de voormalige JuVentaS-locatie jarenlang laten verloederen. Het voormalige Juventas-clubhuis werd in 2013 gekraakt. Het gerucht gaat dat het voormalige clubhuis, na het vertrek van JuVentaS in 2010, ook als wietplantage is gebruikt. Dat krijg je vanzelf als je braakliggende terreinen met een pand erop laat voor wat het is. Of het groen leven inblazen heeft geholpen (een actiegroep zou dit oppakken), valt te bezien. Bij een bezoek op het terrein aan het Julianalaantje, in mei 2021, zijn de contouren van de twee velden nog wel zichtbaar, echter e.e.a. komt behoorlijk verwilderd over. Het begint al met een melding over muskusratten en verder een, in het gras, hardnekkig ingegroeid (achtergelaten) voetbalnet. Verderop is nog een vastgegroeid voetbalnet aangetroffen. De vraag hierbij kan zijn of de muskusrat ook een beschermd diersoort is. De grond wordt tot op heden namelijk volledig onbenut gelaten. Hooguit komt er een hond met begeleider langs. Één van de hondenliefhebbers wist mij te vertellen dat zijn hond ooit door een muskusrat op de vlucht is gebeten, en dat hij zijn hond in het vervolg aangelijnd uitlaat. Moest de betreffende hond eerst nog wel even een kostbare injectie bij de dierenarts verwerken.
Het oude complex van JuVentaS aan het Juliaantje in 2012. Bijna tien jaar later zijn de kantine en kleedkamers gesloopt en staat het onkruid meters hoog op het ooit zo mooie en unieke terrein langs de spoorweg.

En wat te denken van het voormalige Wit Blauw RK terrein aan de Westvlietweg. Hier heb ik geen verwilderd landschap aangetroffen. Integendeel. Wit Blauw moest in 1980 wijken voor de aanleg van Tuinvereniging Leeuwenberg. Men beschikte destijds over twee velden, waartussen de kantine was gelegen. Anno 2021 staat deze kantine er nog steeds, echter de twee velden zijn vervangen door 88 huisjes en tuintjes. Links op het clubhuis van de tuinvereniging is nog een de gedenksteen van de voormalige kantine van Wit Blauw terug te vinden. Pure nostalgie. Vanuit de kerk in de Helmerstraat zijn destijds een veelheid aan jeugdspelers lid van Wit Blauw RK geworden.

Hierbij een anekdote: Het moet ergens eind jaren 70 zijn geweest dat wij de overstap maakten van Wit Blauw schuine tegenover het Diaconessen (zieken)huis te Voorburg/Leidschendam naar W.I.K. in het mooie Haagsche Zuiderpark. Sommigen zullen zich herinneren dat bij Wit Blauw eerst de koeienvlaaien van de velden moest worden geschept voordat er kon worden afgetrapt. Ik was in die periode al het hele weekend op het voetbalveld te vinden. Mijn ouders betaalde mijn tramkaartje voor de heen en terugweg naar Wit Blauw. Een enkeltje met de tram vanuit Den Haag naar de Hoornbrug kostte destijds 1 gulden en 10 cent. Voor eten en drinken moest je zelf zorgen door naast het zelf voetballen en daarna voetbal kijken lege Exota flesjes te scoren en in te leveren. Dan had je weer een kwartje verdiend. 4 flesjes Exota stond gelijk aan 1 broodje… of aan bijna een tramkaartje voor de terugweg. Af en toe moest ik met mijn hand diep de sloot in. U doet er goed aan eens aan het Riedépad te gaan kijken!

Het terrein van Wit Blauw is overigens niet de enige locatie die uiteindelijk is omgezet in een mooie en goed onderhouden terrein. En wat te denken van de voormalige velden van Semper Altius en Dynamo ’67 aan het Hoornpark. Vanaf het seizoen 1999-2000 werd Semper Altius i.v.m. nieuwbouw op het Hoornpark door de gemeente gedwongen naar Hoekpolder te verhuizen. Dit naast de A4 gelegen sportpark bestaat uit meerdere voetbalvelden en een softbalveld. I.v.m. met nieuwbouw te Hoornpark verhuisde ook Dynamo ’67 in 1999 naar het prachtige Hoekpolder-complex en in 2004 volgde de gehele jeugdafdeling die daarmee Don Bosco verliet. Alle Dynamo ’67 elftallen speelden vanaf dat moment haar thuiswedstrijden op het Hoekpolder-sportpark. Om een gezonde toekomst te waarborgen besloten de leden van Dynamo’67 en RFC’95 in 2006 tijdens de Algemene Ledenvergadering een fusie aan te gaan en verder te gaan als R.S.V. Hoekpolder. Daar waar deze fusie aanvankelijk voortvarend verliep werd geleidelijk aan duidelijk dat de financiële huishouding te wensen over liet. Dure trainers werden binnengehaald om spelers met naam te begeleiden en het eerste elftal naar een hoger niveau te stuwen. Echter in 2015 was het helder, men kon zo niet verder. R.S.V. Hoekpolder en daarmee ook Dynamo ’67 hield op te bestaan. Heden ten dage zijn de voormalige velden van Semper Altius, Dynamo ’67 en Hercules handbal, nabij de Hoornbrug, vervangen door kantoren en een villawijk waar Rijswijk trots op kan zijn. Deze gebouwen zijn begrensd door een brede sloot die er al lag toen de voetballers en handballers daar hun trainingen en wedstrijden afwerkten. Aan de andere zijde van deze sloot is het prachtige Molenvlietpark aangelegd. Het is echt aan te raden om dit geweldige natuurpark te bezoeken.

Bij de laatst beschreven verenigingen is duidelijk sprake van bekwaam afgeronde projecten. In de afgelopen decennia is een veelheid aan voetbalverenigingen verdwenen of een fusie aangegaan, enerzijds omdat men het financieel niet meer kon bolwerken, anderzijds omdat clubs ten offer zijn gevallen aan de bouwwoede of golfbaanexpansie van de Gemeente Den Haag, Rijswijk en Wassenaar. Beter gezegd, het inruilen van aantrekkelijke sportlocaties voor het kapitale bedrag dat projectontwikkelaars er voor betalen. Dit laatste is betreffende een aantal voormalige, op de rand van Rijswijk en Den Haag voetballocaties, niet gelukt. Voetbalverenigingen werden veelal gedwongen te vertrekken, echter zoals ik de voormalige velden van De Adelaars, TEDO, REMO, Oranje Blauw en Juventas in 2021 heb aangetroffen, daar dient de Gemeente Rijswijk zich eens goed achter de oren te wrijven!

Rini Toet
03-07-2021