In de afgelopen jaren is Rob Pronk overladen met o.a. plakboeken gevuld met krantenartikelen waaruit – met een beetje fantasie en inlevingsvermogen – de rijke voetbalgeschiedenis van Den Haag en omstreken kan worden geventileerd. Waar komen al die plakboeken, multomappen, schriftjes en dozen gevuld met voetbalfoto’s met daarbij behorende wedstrijdverslagen, eindstanden, doordeweekse voetbalinterviews, nabeschouwingen en voorbeschouwingen vandaan en uit welke periode uit onze Haagse voetbalgeschiedenis zijn al die verzamelingen afkomstig? Zijn er op dit moment nog Haagse amateurvoetballers die plakboeken bijhouden? Wordt er in de media nog wel genoeg over het Haagse amateurvoetbal bericht?
Decennia lang waren onze Haagse voetbaliconen van weleer waarschijnlijk geabonneerd op de Haagsche Courant, Het Vaderland, Het Binnenhof, in Delft op de Delfsche Courant, de Zoetermeerse Courant en/of in het Westland op de Westlandse Courant. Lokale dagbladen die met name op maandagen uitvoerig inzoomden op het Haagse amateurvoetbal en destijds blikken vol met (freelance) sportverslaggevers in dienst moeten hebben gehad.

De columns van Rini Toet worden mede mogelijk gemaakt door BeDe Kamerverhuur

Al in de jaren zestig zoomden bijvoorbeeld Bep Bakhuis, Herman Kuiphof of Kees Jansma in op een veelheid aan standaardwedstrijden uit de Haagse regio. Later gevolgd door o.a. Hans Klippus, Alphons de Wit, Ton Beije, Quido Bindels, Arthur van Rijswijk, Paul van der Zwan, Chris Willemsen, Dick de Boer, Luuk Braun, Erik Winster, Henk Lankester, Peter Muller, Hans Bos, Henk Kloosterhuis, Peter van de Stadt, Milan Konvalinka, Dick Dijkhuizen, Gert Jan Broere, Ferry Jeursen, Bart Bakker, Ralph Julsing, Henk Ruijl, Dave Grondel, Dennis Jansen, Brian van der Bol, Mikos Gouka, Martin van Zaanen, Klaas Jan Droppert en nog een veelheid aan journalisten die er elk weekend op uit trokken en indien van toepassing blauwbekkend aantekeningen over hun wedstrijd maakten. Feitelijk waren dit voetballiefhebbers die voor zondag op maandag middernacht een verslag van maximaal van bijvoorbeeld vierhonderd woorden op papier moesten vereeuwigen. In veel gevallen werd de verslaggever van dienst vergezeld door een fotograaf die het wedstrijdverslag met een prachtige actiefoto nog meer tot de verbeelding liet spreken.

Veel voetballers – of ouders van plaatselijke voetbalhelden – die geen vast abonnement hadden wisten op maandagochtend niet hoe snel men de ochtendkrant moest gaan aanschaffen. Voor de avondkrant kon men later op de dag bij de sigarenboer, een benzinetankstation of een ander soort verkooploket terecht. Op maandag en dinsdag werden alle wedstrijden in koffietentgesprekken – o.a. aan de hand van in te lezen kranten – herbeleefd. Destijds was een dagblad nog een beetje betaalbaar – heden ten dagen betaald men 3,50 Euro voor 1 AD Haagsche Courant. Zal het laatste de reden zijn dat er steeds minder dagbladen worden verkocht of ligt de introductie van sociale media hieraan ten grondslag?


Er is veel veranderd. Het Vaderland drukte de laatste oplagen in 1982 – hiermee ging een populair dagblad verloren. Inzake de wekelijkse amateurvoetbalwedstrijdverslagen verschenen er nog twee Haagse dagbladen – vanaf dat moment nam dus ook het aantal wedstrijdverslagen e.d. af. Echter de Haagsche Courant en het Binnenhof leverden nog voldoende krantenartikelen om menig voetbalplakboek te vullen en dit gebeurde dan ook. Een veelheid van die plakboeken heeft de betreffende eigenaar inmiddels overgedragen aan het voetbalmuseum van Rob Pronk. Ik kan me voorstellen dat men voorafgaande aan de overdracht niet over één nacht ijs is gegaan, immers aan veel van die plakboeken zal zonder twijfel een nostalgisch tintje zitten. Enthousiaste ouders en grootouders zijn naar alle waarschijnlijkheid ooit aan die plakboeken begonnen. Wellicht een begrijpelijk argument waarom u uw rijkdom aan krantknipsels niet zomaar uit handen wenst te geven. U kunt wellicht besluiten uw bijeen verzamelde knipsels voor een korte periode aan Rob uit te lenen.
Het Binnenhof verscheen van 11 mei 1945 tot en met 1 mei 1993, waarna het dagblad opging in de Haagsche Courant. De krant die tot op heden – tegenwoordig als AD Haagsche Courant – elke maandag op circa vijf pagina’s inzoomt op het Haagse amateurvoetbal. Dat dit bij lange na niet opweegt tegen de goed gevulde pagina’s in de jaren 60, 70, 80 en 90 is voor velen onder ons waarschijnlijk geen probleem. Echter voor verzamelaars van krantenartikelen ligt dit anders – het wekelijks doorworstelen en zoeken naar relevante amateurvoetbalinformatie op papier neemt aanzienlijk minder tijd in beslag dan voorheen – er zijn gewoonweg minder dagbladen. Toch zijn er heden ten dage best nog wel krantenberichten – op papier dus – terug te vinden waarmee door echte verzamelaars nodige plakboeken kunnen worden bijgehouden. Als uw voetbalvereniging bijvoorbeeld tegen een club uit Delft speelt kan er op maandagen worden gezocht in het AD met een speciale sportbijlage inzake Delftse sporten – regio Delft dus. In Scheveningen wordt in een weekkrantje – de Scheveninger – regelmatig ingezoomd op SVC’08, Duindorp sv en Svv Scheveningen. Vanuit Wassenaar besteedt de Wassenaarse Courant regelmatig aandacht aan het voetbal bij Blauw Zwart en Graaf Willem II VAC – naar ik hoop en verwacht kan vanaf volgend seizoen ook weer eens over de voetbaltak s.v. Wassenaar worden geschreven. In het Westland verschijnen er diverse weekbladen waarin u – indien uw club tegen een Westlandse voetbalvereniging heeft gespeeld – met een beetje geluk info over uw selectie elftal kunt teruglezen. In Zoetermeer zal dit niet anders zijn. Tot slot Delft op zondag welke wekelijks op 1 pagina op het Delftse voetbal inzoomt.
Ja er is best nog wel veel te verzamelen. Zo heb ik tot op de dag van vandaag krantenknipsels verzameld en alles in een boekwerk van 505 pagina’s vereeuwigd. Dit boek verschijnt in het tweede kwartaal van dit jaar onder de titel ‘W.I.K. 105 jaar krantenartikelen’. Voor mijn Paraat-voetbalvrienden heb ik twee jaar geleden op deze wijze een Paraat boekje (1932-1998) mogen samenstellen. Deze boeken heb ik vanaf de oprichtingsdata vanuit een krantendatabase – Delpher – kunnen samenstellen. Mocht u behoefte hebben om inzake uw voetbalvereniging terug te gaan naar het voor uw club betreffende oprichtingsjaar en de periode daarna dan adviseer ik u kennis te maken met ‘Delpher zoeken’. Met simpele zoekargumenten kunt u de geschiedenis van uw club uitgebreid in kaart te brengen. U kunt op deze wijze tevens zoeken binnen tijdschriften zoals de ‘Sportkroniek’ waarin een rijkdom aan voetbalinfo kan worden teruggevonden.
Dagblad Het Vrije Volk uit 1959. Alle kranten stonden vol over het amateurvoetbal in de Haagse regio

Natuurlijk kunnen wij dagelijkse digitaal – op Haaglandenvoetbal, Het Haags amateurvoetbal en De Haagse voetbalhistorie – lezen hoe de Haagse voetbalwereld er voor staat, zijn er wekelijks diverse Haaglandenvoetbaluitzendingen zowel online als op DHTV te bewonderen, echter feitelijk is er nog slechts één Haags dagblad – AD Haagsche Courant – die ons wekelijks op amateurvoetbalinformatie trakteert. Op vrijdagen zijn er helaas nauwelijks voorbeschouwingen terug te lezen – wel worden alle amateurwedstrijden van de standaardteams met aanvangstijd aangekondigd. Op maandagen – behalve tijdens de Paas en Pinksterdagen – worden wedstrijdverslagen, uitslagen en nabeschouwingen – dit hooguit op vier of vijf pagina’s – gepubliceerd. Daar waar voorheen van alle standaardwedstrijden terug te lezen was hoe het scoreverloop was verlopen, is dit soort info heden ten dage betreffende de 4e en 5e klasse KNVB niet in het AD terug te vinden – de uitslagen en ranglijststanden daarentegen wel. Af en toe worden de AD-lezers verrast door mooie voetbalcolumns van o.a. Martin van Zaanen. Ook voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende zoomt in zijn columns regelmatig subtiel in op die goede oude tijd.
Inmiddels vanzelfsprekend kan een enthousiast voetballiefhebber via sociale media teruglezen hoe e.e.a. binnen een voetbalvereniging reilt en zeilt. Op o.a. de meest professionele websites en bijvoorbeeld facebook kan worden teruggelezen welke wedstrijden er zijn gespeeld en hoe een wedstrijd zich heeft ontwikkeld. Coos Hübscher schrijft en fotografeert regelmatig over Blauw Zwart, Wicher Schreuders schrijft wekelijks over zijn DHC, Haaglanden voetbal zoomt dagelijks meerdere keren in op het Haagse voetbal, Het Haags amateurvoetbal doet dit ook. Rob Pronk heeft de geschiedenis van een veelheid aan Haagse voetbalverenigingen op zijn website vereeuwigd en houdt daar waar van toepassing tevens bij hoe een voetbalvereniging zich tijdens het seizoen heeft ontwikkeld. Zo is er online maar ook fysiek (in het museum) veel info inzake alle bestaande en niet meer bestaande Haagse clubs terug te vinden. Dat diverse voetbalverenigingen onder het kopje historie met een linkje verwijzen naar de Haagse voetbalhistorie scheelt hun best wel opslagruimte, storageruimte die door Rob in de afgelopen jaren telkens weer uitgebreid moest worden – kost een paar centen! De voetbalverenigingen die van deze voorziening gebruik maken mogen Rob hier dankbaar voor zijn. Feitelijk is Rob een groot voetbalverzamelaar die online en in zijn museum een rijkdom aan Haagse voetbalhistorie heeft verzameld – daar moeten wij Rob zeer dankbaar voor zijn. Daarom was het nogal vervelend dat zijn museum door wateroverlast werd getroffen en diverse plakboeken het ter nauwer nood hebben overleefd.

Een hedendaagse verzamelaar zal volop enthousiasme voor haar/hem belangrijke digitale clubinfo op zijn/haar computer of telefoon opslaan. Wat mij betreft geweldig, echter mijn voorkeur gaat nog steeds uit naar die inmiddels vergeelde krantenknipsels van weleer die ergens in een kast, op zolder, in een schuur of in de kelder zijn opgeborgen. Ik ben dan ook uitermate benieuwd wie – op wat voor manier dan ook – krantenknipsels of digitale amateurvoetbalinfo archiveert en lees dit graag in uw reacties.
Een plakboek over de Rijswijkse voetbalvereniging De Valkeniers uit de jaren zestig is gelukkig niet verloren gegaan door een gift aan ons archief

Rini Toet
01-03-2024