HBS 1897 - 1898

HBS 1897 – 1898

De archieven van HBS  worden door archivaris Terus Kuchlin (78) bewaakt al zijn het de goudkamers van een Egyptische farao. Op speciaal verzoek van de Haagse Voetbal Historie werden de deuren geopend.

Het kostte Rob Pronk enige overredingskracht maar deze woensdagmiddag is het dan zover. De beheerder van de website www.dehaagsevoetbahistorie.nl mag de archieven van HBS inkijken. ,,Op onze site staat bitter weinig over de HBS historie terwijl de club kan bogen op een indrukwekkende geschiedenis. Dat ik vanmiddag kan komen kijken vind ik dan ook wel speciaal.,”zegt hij trots. In  het clubhuis staat Terus Kuchlin hem op te wachten. De 78-jarige huisarchivaris is de zoon van Terus Kuchlin. Een van de voetballers die in de roemruchte jaren twintig de geschiedenis van de Kraaien kleur gaf. ,,Mijn vader speelde tussen 1925 en 1926 drie interlands voor het Nederlands Elftal tegen België, Duitsland en Denemarken en scoorde daarbij eenmaal. Daarnaast maakte hij ook deel uit van het HBS team wat in 1925 voor de derde maal kampioen van Nederland werd. Ik zelf ben sinds 1947 lid van HBS. Nee, ik heb niet zo’n indrukwekkend voetbalverleden als mijn vader. Mijn voetbalkwaliteiten waren beduidend minder.” Kuchlin draagt een encyclopedische kennis van de HBS geschiedenis met zich mee. Het archiveren is een klus die hem dagelijks bezighoudt. ,,Het is natuurlijk niet alleen de voetbalafdeling waar we alles van bewaren. Ook de geschiedenis van de cricket en hockeyafdeling worden gekoesterd. Ieder krantenknipsel of persuiting wordt bewaard. Net als de clubbladen en de verslagen van de ledenvergaderingen. Eind van dit jaar hoop ik klaar te zijn met het scannen van bijna zesduizend foto’s. Elke week rijd ik op en neer naar een bedrijf wat dit voor ons doet. Je moet een bepaald gevoel bij dit werk hebben om het met passie te kunnen doen.” Kuchlin moet er niet aan denken dat het HBS archief ooit uit de boezem van de club verdwijnt en bijvoorbeeld door het gemeentearchief wordt beheerd. ,,Nu kunnen we 24 uur per dag onze eigen archieven raadplegen en zijn we niet afhankelijk van de openingstijden van het gemeentearchief.”

Heropening Houtrust 1945

Heropening Houtrust 1945

HBS werd opgericht op 7 oktober 1893. De 120 jarige geschiedenis draagt een indrukwekend archief met zich mee. Het papierenarchief wordt bewaard in de Plaspoelpolder. De foto’s liggen verzameld in archiefkasten achter een van de kleedkamers. Voor deze worden geopend leidt Kuchlin als een museumgids het gezelschap door de bestuurskamer en de gangen van het HBS clubgebouw. ,,Onlangs heb ik nog een afvaardiging van de Fifa op bezoek gehad. Zij waren geïnteresseerd in de geschiedenis van het Nederlands voetbal. Tot aan de start van het betaald voetbal in 1954 heeft HBS daar natuurlijk een grote inbreng in gehad. ” Bij iedere vaan, foto, beker, affiche of ander attribuut heeft hij een verhaal.  ,,De geuzennaam De Kraaien kwam tot stand omdat HBS in 1905 zwarte shirts is gaan dragen en geen witte meer. De zwarte shirts hoefde niet iedere week te worden gewassen, “vertelt Kuchlin, die zijn werkzame leven in de muziekindustrie doorbracht. Zo stond hij in de jaren tachtig creatief aan de wieg van de carrières van onder meer de populaire meidengroep LUV en was hij nauw betrokken bij het succesproject van Stars on 45 met de voormalig Golden Earing drummer Jaap Eggermont. ,,Ik heb mooie avonturen beleefd.” De ochtend loopt ten einde en Kuchlin is stilaan door zijn verhalen heen. Rob Pronk staart naar een indrukwekkende stapel foto’s die hij meekrijgt om op zijn site te plaatsen. ,,Ben je er wel een beetje zuinig op,”vraagt Kuchlin bij het afscheid.

Artikel eerder geplaatst in ADHC