Het Loosduins Museum is voornemens om begin volgend jaar een tentoonstelling in te richten over “LVV de Postduiven”.
Voor deze tentoonstelling zouden wij graag, naast de spullen waarover het museum reeds beschikt en zijn toegezegd, nog willen beschikken over foto’s en attributen van de Postduiven.
Indien u over deze spullen beschikt en tijdelijk zou willen afstaan, verzoeken wij u contact op te nemen met het museum via info@loosduinsmuseum.nl.
Daarna zal met u contact worden opgenomen.

Namens het Loosduins museum,
Riekelt Thierrij