Uit het Archipel/Ornas voetbalkrantje van 9 oktober 1996.

Toen was geluk nog heel gewoon……

In de Usselincxstraat te Den Haag liep vroeger altijd een melkboer. Deze melkboer was lid van de voetbalvereniging Archipel. Zodoende probeerde hij alle jongetjes van ongeveer 9 jaar te strikken om bij zijn club te komen voetballen. De naam van deze melkboer? Leen Zuidwijk!
De zwager van Leen woonde een straat verderop in de Maystraat en hij haalde altijd voor Archipel de contributies op.

Nu was deze melkboer niet de enige verenigingsman in de buurt die jongens voor de club probeerde te strikken. Er was de nodige concurrentie, o.a. van de heer Vereecken die hetzelfde voor de v.v. Oosterboys deed. Echter de grote winnaar werd op een gegeven moment toch de melkboer. Dit was ook vrij logisch omdat hij de meeste gelegenheid had om iedereen op een positieve manier te bewerken. Hij kreeg bovendien steun van orgeldraaier Rinus Zwalve, die wekelijks door de straat liep en dan tegen iedere jongen zei dat ze bij Archipel moesten gaan voetballen.

Zo werden in de jaren vijftig uit de Usselincxstraat en omgeving tientallen kinderen lid van de Hvv Archipel. Ik noem een paar namen: Cees en Gerrit Ooststroom, Leo van Santen, Fried van Gent, Nico Otten, Albert Tand, Dik van Duin, Roland Keus, Jan en Cor Taal, Jan Meerhof, Albert Knaapen, Henk van Vliet, George Sels, Leo Kortus, de gebroeders Pondman en natuurlijk Jan en Ton Zwennes. Helaas kan ik niet meer alle namen herinneren maar ik overdrijf niet dat we zeker drie elftallen met jongen uit de Usselincxstraat konden vullen.

Archipel speelde veel lager dan de Hsv VUC en de jongens van VUC wreven ons dit dikwijls in en pronkten met hun idolen. Zij hadden immers velen goede en bekende voetballers bij VUC spelen. Onze idolen waren maar schaars maar wij konden ons staande houden om te zeggen dat de grote Bram Appel tot zijn 21ste bij Archipel had gevoetbald. Zelf heb ik de heer Appel nooit in Archipel-kleuren zien voetballen, laat staan dus dat ik hem had ontmoet. Dit heeft tot 1990 geduurd, tot dat ik de grote Bram Appel op een reünie ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Archipel heb ontmoet.

Over de melkboer nog het volgende: Op een zekere dag bleek melkboer Leen Zuidwijk plotseling uit de straat te zijn verdwenen. Wat was er aan de hand? De heer Zuidwijk had een andere betrekking gevonden. Het was terreinknecht in vaste dienst geworden bij ……… VUC.

Ton Zwennes