Een gevoel van trots. Uit handen van sportwethouder Richard de Mos ontving ik de Stadsspeld van Den Haag. Een enorme eer en blijk van waardering voor het Haagse Voetbalhistorie toernooi en website www.dehaagsevoetbalhistorie.nl.

Aan alles en iedereen die de Haagse Voetbalhistorie maakt tot wat het is, heel erg bedankt!!