Vorige week zijn commissieleden van de verdwenen voetbalvereniging sv Duinoord bijeengekomen en hebben een datum vastgesteld voor de gezellige reünie. Deze reünie zal plaatsvinden op zaterdag 19 september 2015 van 17.00 uur tot 23.00 uur in de kantine van VUC aan het Kleine Loo te Den Haag.
Kosten voor de reünie zijn € 5,00 per persoon. Het bedrag voor deelname kan worden gestort op het speciaal daarvoor aangevraagde bankrekeningnummer NL73KNAB0724918973 t.n.v. J. Kievit onder vermelding van sv Duinoord reünie en naam deelnemer(s). Eerst na overmaking van het bedrag is de aanmelding voor de reünie definitief. Wacht dus niet te lang met het overmaken van de bijdrage.

Tijdens de reünie komen de te nuttigen consumpties voor eigen rekening!
Indien er oud-leden zijn die nog zaken willen sponsoren, worden zij vriendelijk verzocht contact op te nemen met Jaap Kievit (ellykievit@ziggo.nl)
Alhoewel er al veel oud-leden zich hebben aangemeld, proberen we zoveel mogelijk leden te bereiken. Aan een ieder dus het verzoek om in je eigen kennis- en vriendenkring oud-leden van sv Duinoord te enthousiasmeren.

Mochten er nog vragen zijn, stel ze dan gerust via de e-mail : svduinoord@gmail.com of via onze Facebook- of Twitterpagina.
De commissie verheugt zich er in ieder geval op jullie allen op zaterdag 19 september 2015 te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Jaap Kievit, Gerard Ellenbroek, Rob Louer, Ron Baaij en Trieneke Bos.