Hvv Archipel

Den Haag
01-06-1920 - 30-06-1993

De oprichting van H.v.v. Archipel

De HVV Archipel werd op 1 juni 1920 opgericht. De naam is afgeleid van de Haagse Archipelbuurt, alwaar de straten, – zoals de Bankastraat -, de namen dragen van eilanden van de Indonesische Archipel. De grens van Den Haag hield op ter hoogte van de Raamweg en aan de overkant van het water (te bereiken via een pontje) was er gelegenheid tot het spelen van voetbal. Op initiatief van o.a. Chris Driehuijs werd onderling besloten de voetbalclub Archipel op te richten. Veel bewoners uit de buurt kwamen samen in café “Archipel” in de Bankastraat te Den Haag en dronken er vaak een biertje. Eigenaar van het café was Jan Borsboom. Het verhaal gaat dat daar het idee is ontstaan de voetbalvereniging Archipel op te richten. In die tijd werd Indonesië, Nederlands Indië genoemd, toen nog een overzees gebiedsdeel (lees: kolonie) van Nederland. Voor de clubkleuren werd uit rood en wit gekozen. Het Archipel tenue bestond dus officieel uit een wit shirt met een rode kraag en rode manchetten, een rode broek en rode kousen met een wit boord.

De begin jaren

In de beginjaren werd café de Archipel gebruikt als clublokaal en in latere jaren was café de Archipel iedere maandagavond de vergaderplek van de elftalcommissie. In het café stonden ook de vele prijzenkasten. In dit café speelde ook de Haagsche Biljartvereniging Archipel. Dit was een zogenaamde zustervereniging. Menig lid van de voetbalvereniging was tevens lid van de biljartvereniging.

De Hvv Archipel bezat wel twee elftallen maar geen geld, geen veld, geen materiaal en geen kleedruimte. Nadat de freule Van Brienen een veld beschikbaar had gesteld op Clingendael geschiedde het verkleden in een koeienstal bij het echtpaar Henneken, die nog steeds op de hoek van de Waalsdorperweg / Theo Mann-Bouwmeesterpad. Het betrof het terrein aan ‘het einde van de Waalsdorperlaan voorbij Duindigt rechtuit ’t hek van Groenendaal in’ waar van 1914 tot aan haar opheffing in het seizoen 1918-1919 voetbalvereniging Clingendaal had gespeeld. (Bronnen: Adreslijsten ‘Haagsche Voetbalbond’ en ‘de Sportkroniek’).

Toch stootte Archipel al snel door naar de 4e Klasse van de K.N.V.B. In oktober 1920 werd al met 3 elftallen uitgekomen en in het seizoen 1921-1922 zelfs al met 4 elftallen.

Archipel elftal op 18 juni 1922. Staand v.l.n.r.; 2e Willem Berkhof, 6e van links oudere heer achterin Henk de Bruijn, 11e Piet van der Hoeven. Geheel rechts jongeman in pak Han van Kuijeren. Zittend v.l.n.r; 2e Chris Driehuijs, 4e Jan Borsboom.

Medio jaren dertig kwam Archipel in het bezit van eerst één en vervolgens twee tenten waar een beperkt aantal consumpties konden worden verkregen en waar werd omgekleed. De consumptietent werd uitgebaat door de heer en mevrouw (moedertje) Henneken (zie ook onder bijlagen). Dit tot augustus 1943. Vervolgens werd de consumptietent verpacht aan de heer J.C. Tazelaar, die ook het beheer van de velden op zich nam. Dit heeft echter niet lang mogen duren. Nadat het Archipelterrein eind 1943 binnen het “Sperrgebiet” kwam te liggen, werd Archipel gedwongen haar terrein te verlaten en ging (tijdelijk) spelen op het terrein van Postalia. Eind 1943 werden de (consumptie)tenten (in niet al te beste staat) dan ook verkocht.
Om de financiën op peil te houden werd het Archipelterrein regelmatig onderverhuurd. Zo huurde V.U.F. vanaf 5 juli 1940 het 2e veld en huurde voetbalvereniging S.A.C. tot 1 september1943, de datum dat zij fuseerde met Geel Zwart Boys, een veld. Vervolgens werd de voetbalvereniging Terlaak onderhuurder. Zij huurde 1 maal in de 14 dagen het eerste veld, zodat de ene week Archipel en de andere week Terlaak de beschikking had over het 1e veld.

Het vooroorlogs bestuur van Archipel kan als stabiel worden bestempeld. Tussen 1920 en 1942 werd de vereniging bestuurd door slechts een viertal voorzitters, een drietal secretarissen en Chris Driehuijs als penningmeester (zie deze website onder Archipel / Voorzitters).

Familie vereniging

Door de jaren heen bleek dat Archipel een echte familievereniging was. Dat zien we dan ook terug op de vele nostalgische foto’s van Archipel. Vaak speelden vaders, zonen en broers van één familie bij Archipel en ging het hele gezin in het weekend mee naar Archipel. Zo gaat het verhaal dat in de twintiger jaren 6 broers van de familie Nijhuis voor Archipel uitkwamen.
Maar denk ook aan de families Wijnekus, Zuidwijk, Sloover, Schoenmaker, Mensink, Wagemans, Puister, Cornelissen, Middeldorp, van Gils en Kleijn.

.

Met dank aan Erwin Nijhuis wordt de historie van Hvv Archipel hier binnenkort helemaal herschreven met daarbij schitterende nostalgische foto’s.

>

<

>

<

>

 

Archipel 1 1922 Archipel 1 in 1922 Staand v.l.n.r: Piet van der Hoeven, Chris Driehuijs, Willem van Starrenburg, Willem Berkhof en Jan Looijen.
Zittend v.l.n.r: Appie Uiterwijk, Herman Kok, Jan Borsboom, Rinus Oosterveer, Koos Burgerhof en Nico Kersbergen

>

<

Zilveren Bal toernooi

In 1938 startte Archipel met het al snel vermaarde Zilveren Bal Toernooi. Dit op initiatief van Frans Knaap, waarbij de Zilveren Bal ter beschikking werd gesteld door speler van het eerste uur en Erelid Jan Borsboom. Het is niet bekend hoelang het Zilveren Bal Toernooi is gespeeld. Zeker is wel, dat in 1964 nog een Zilveren Bal Toernooi werd gespeeld.

De oorlogsjaren

>

Door de Duitse bezetters werd het gebied achter de duinen bij de Waalsdorpervlakte als “sperrgebiet” betiteld. Verboden toegang dus. Archipel werd dus gedwongen, voor enige jaren zelfs, uit te wijken naar een andere locatie. De toenmalige voorzitter en secretaris van HVV Archipel, respectievelijk Joop van Leeuwen en Willem Gerrese, die ook erg actief waren in het verzet werden op 5 februari 1942 gearresteerd. Gevangen gezet (o.a. in het bekende Oranjehotel), ter dood veroordeeld en op 5 februari 1943 op vliegveld Soesterberg gefusilleerd. Zij zijn slechts 36 en 33 jaar geworden en rusten op de Eerebegraafplaats Bloemendaal. In Den Haag is later een straat naar Willem Gerres vernoemd. Door de arrestatie van beide heren werd ook een zeer groot deel van het toenmalige archief van HVV Archipel in beslag genomen en dat is nooit meer teruggevonden.

De Tweede Wereldoorlog was nog steeds gaande en de omstandigheden waren zo verslechterd dat het reizen als een gevaarlijke bezigheid werd beschouwd. Na de gebeurtenissen in Nederland op 6 september 1944, beter bekend als “Dolle Dinsdag”, kon ondermeer de voetbalcompetitie wel worden vergeten. De “Dolle Dinsdag” luidde weliswaar het begin van het einde van de oorlog in, voor Nederland kwam eerst nog de ellendige periode van de bezettingstijd, gekenmerkt door enorme schaarste, vreselijke honger en bittere kou. Tijdens deze “Hongerwinter” bestond Archipel slechts statutair.

Seizoen 1945-1946

Het eigen terrein Archipel aan de Buurtweg was tijdens de oorlog helemaal omgeploegd. Veel leden verbleven verplicht in het buitenland en het terrein van Postalia was onbereikbaar, omdat in de omgeving van het Postalia terrein mijnen lagen. Nadat men niet meer bij Postalia terecht kon, is nog kort op het terrein van V.C.S. gespeeld.
Hierop werd in juli 1945 van de Stichting Haagsche Sport en Speelterreinen een veld van VCS, gelegen in het Zuiderpark, gehuurd. Hier doemden echter al snel problemen op. Het bleek namelijk een slecht veld te zijn, werd niet onderhouden, er werden geen lijnen gekalkt, er konden geen spullen worden opgeslagen en regelmatig bleken andere verenigingen, tegen de afspraak in, gebruik van het veld te maken. Op 10 oktober 1945 werd de huur overeenkomst voor het VCS veld beëindigd en kon men gebruik gaan maken van een veld van Wilhelmus.

Op maandag 16 juli 1945 vond in Diligentia aan het Lange Voorhout een eerste Algemene Leden Vergadering plaats. Gekozen werden Henk de Bruijn (voorzitter), Jaap Bezuijen (secretaris), wiens functie in september dat jaar over zou gaan naar Dick Reijersen, Chris Driehuijs (penningmeester), Dorus Wijnekus (2e voorzitter), Nelis Sloover (2e secretaris), Gerard Driessen (2e penningmeester) en de commissarissen Willem Weezenaar, Nico Huisman en Leen Zuidwijk.

Op woensdag 4 juli 1945 werd de eerste vriendschappelijke wedstrijd gespeeld. Tegenstander was een Laakkwartier-combinatie (eindstand 3-3 met goals voor Archipel door Arie Wanrooy en Cees Schoenmaker). Ook het Zilveren Bal Toernooi werd weer georganiseerd. Dit vanaf 19 augustus 1945. De loting vond plaats in ‘clublokaal café de Archipel’ aan de Bankastraat, terwijl het toernooi zelf werd gespeeld op het terrein van Wilhelmus. (Finale Texas-Wilhelmus 3-2).

In het seizoen 1945-1946 kwam het eerste elftal van Archipel uit in de zondag 4e Klasse B van de KNVB en ontmoette daarin: ESDO, sv De Jagers, KRVC, Oliveo, Oranje Blauw, RAVA, RKAVV, Texas en VOGEL.
Van de uiteindelijk 18 competitiewedstrijden wist Archipel er dit seizoen 13 in winst om te zetten, speelde 3x gelijk en werd er slechts 2x verloren. Met 29 punten, en de doelcijfers 50-33, wist Archipel het kampioenschap van de 4e klasse B binnen te halen en promoveerde hiermee naar de 3e Klasse KNVB.

Archipel 1 augustus 1946Het eerste elftal van Archipel dat op 9 augustus 1946, in een beslissingswedstrijd, Hillegom met 1-0 versloeg en hiermee promoveerde naar de 3e Klasse. Staand v.l.n.r: V. Steijn, W. Wezenaar, D. Reijersen, A. Wagemans, G. Eijkenlenboom en C. Schoenmaker. Zittend v.l.n.r: P. Kop, A. Nijhuis, J. Bezuijden, A. Wanrooij en W. Gils.

Seizoen 1946-1947

>

De zondag 3e Klasse F van de KNVB was in het seizoen 1946-1947 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Cromvliet, DHZ, GDA, GSV, Olympia, Spartaan’20, The Rising Hope en Westerkwartier.

De 3e Klasse van de KNVB was voor het vlaggenschip van Archipel duidelijk te hoog gegrepen. Van de uiteindelijk 16 competitiewedstrijden wist Archipel er namelijk slechts 3 in winst om te zetten, speelde 2x gelijk en werd er maar liefst 11x verloren. Met slechts 8 punten, en een doelsaldo van 23-52, eindigde Archipel dan ook op de laatste positie van de 3e klasse F. Dit betekende dus dat Archipel na één seizoen weer uit de 3e Klasse degradeerde.

<

Seizoen 1947-1948

>

De zondag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1947-1948 uit de volgende clubs samengesteld: Alphia, Archipel, DHL, DUNO, ‘s-Gravenzande, De Jagers, Kranenburg, LenS, Oliveo en Westlandia.
Van de uiteindelijk 18 competitiewedstrijden wist Archipel er 8 in winst om te zetten, speelde 3x gelijk en er werd 7x verloren. Met 19 punten, en de doelcijfers 43-52, eindigde Archipel  op een zesde positie van de 4e klasse A.

<

Seizoen 1948-1949

Op 3 oktober 1948 keerde de Hvv Archipel weer terug op haar oude complex aan de Buurtweg in Wassenaar. Op dit complex werd toen door aannemer Wim van Starrenburg, tevens Archipel-lid, een geheel houten clubgebouw opgericht met 4 kleedkamers en een kleine verkoopruimte. Op dit terrein verbleef Archipel uiteindelijk tot 2002.

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1948-1949 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Celeritas, DONK, DUNO, Gouderak, Haastrecht, De Jagers, KRVC en Postalia.
Van de uiteindelijk slechts 16 competitiewedstrijden wist Archipel er 8 in winst om te zetten, speelde 5x gelijk en er werd 3x verloren. Zodoende eindigde men met 21 punten, en doelsaldo 47-29, op een vierde positie van de 4e klasse D.

Tevens heeft Archipel vele jaren goed presterende veteranenteams gekend, die niet alleen in competitieverband maar ook tijdens veteranentoernooien uitstekend presteerden.

>

Seizoen 1949-1950

>

De zondag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1949-1950 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, ASC, BSM, DoCoS, Hillegom, LDWS, Lisse, Rouwkoop, SJC, Teijlingen en VVSB.
Een poule met 11 clubs dus dat betekende 20 competitiewedstrijden. Van die 20 competitiewedstrijden wist Archipel er 9 in winst om te zetten, speelde 4x gelijk en er werd 7x verloren. Met 22 punten, en de doelcijfers 43-52, eindigde Archipel ditmaal op een keurige derde positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1950-1951

>

In het seizoen 1950-1951 kwam het vlaggenschip van Archipel wederom uit in de zondag 4e Klasse A van de KNVB. Archipel moest in deze Klasse strijden tegen; ASC, DoCoS, Hillegom, Lisse, Lugdunum, Meerburg, Rouwkoop, SJC, Teijlingen, TONEGIDO en VVSB.

Het eerste elftal van Archipel kende een uitstekend seizoen waarin men uiteindelijk het kampioenschap wist te behalen.

Van de 22 competitiewedstrijden werden er maar liefst 15 in winst omgezet, speelde men 3 keer gelijk en werd er 4 maal verloren. Met 33 punten, en de doelcijfers 52-30, haalde Archipel het kampioenschap van de 4e Klasse A binnen en promoveerde naar de zondag 3e Klasse KNVB.

Seizoen 1951-1952

<

Na het kampioenschap in het seizoen 1950-1951 mocht het eerste elftal van Archipel dit seizoen wederom uitkomen in de 3e Klasse. De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1951-1952 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Blauw Zwart, BMT, Hillegom, Hoek van Holland, HPSV, De Postduiven, RKAVV, Roodenburg, Rijswijk, TYBB en VIOS.

Archipel kende weer een moeizaam seizoen in de 3e Klasse. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist men er 4 in winst om te zetten, speelde 9x gelijk en er werd 9x verloren. Met 17 punten, en de doelcijfers 41-57, eindigde Archipel op een negende positie van de 3e Klasse A.

Seizoen 1952-1953

>

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1952-1953 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Archipel, Blauw Zwart, HBC, Hillegom, HPSV, LFC, De Postduiven, TYBB, Wilhelmus, Woerden en Zandvoortmeeuwen.

Archipel had redelijk zijn draai gevonden in de 3e Klasse van de KNVB. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist men er dit seizoen 7 in winst om te zetten, speelde 6x gelijk en er werd 9x verloren. Met 20 punten, en de doelcijfers 44-63, eindigde Archipel dan ook op een keurige achtste positie van de ranglijst.

Seizoen 1953-1954

>

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1953-1954 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, BEC, Blauw Zwart, Excelsior’20, GDA, Hoek van Holland, HPSV, Laakkwartier, LFC, Svv Scheveningen, The Rising Hope en VVP.

Het eerste team van Archipel kende een uitstekend seizoen. Van de 22 competitiewedstrijden wist Archipel er namelijk 13 in winst om te zetten, speelde 4x gelijk en werd er 5x verloren. Met 30 punten, en de doelcijfers 46-29, eindigde Archipel op een prachte derde positie van de 3e Klasse B. Dit was achter kampioen Excelsior’20 (35 punten) en nummer twee LFC (34 punten).

Seizoen 1954-1955

Het seizoen 1954-1955 was vooral het seizoen waarin er in het Nederlandse voetbal een “aardverschuiving” plaatsvond in de vorm van de invoering van het betaalde voetbal. Eind 1953 werd de N.B.V.B. (Nederlandse Beroeps Voetbal Bond) opgericht. Deze Bond had de intentie om per seizoen 1954-1955 een prof-competitie op te gaan zetten naast de bestaande amateurcompetities. Voor het vlaggenschip van Archipel veranderde er echter niets want men kwam ook in dit seizoen gewoon uit in de zondag 3e Klasse van de KNVB.

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1952-1953 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, BEC, Blauw Zwart, HBC, Hillegom, Laakkwartier, LFC, De Postduiven, Ripperda, Scheveningen, TYBB en Zandvoortmeeuwen.

Archipel kende ditmaal een moeizaam seizoen in de 3e Klasse want van de 22 competitiewedstrijden wist men er dit seizoen 5 in winst om te zetten, speelde 4x gelijk en werd er maar liefst 13x verloren. Met 14 punten, en de doelcijfers 38-67, eindigde Archipel dan ook op een tiende positie van de ranglijst. Hierbij bleef men net, met slechts 1 punt meer, Ripperda en Hillegom voor.

Seizoen 1955-1956

<

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1955-1956 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, BEC, Celeritas, Cromvliet, DHL, Excelsior’20, De Hollandiaan, De Postduiven, VIOS, sv Voorburg, Westerkwartier en Westlandia.

Een onopvallend seizoen ditmaal voor Archipel 1 waarin men uiteindelijk in de middenmoot eindigde. Van de 22 competitiewedstrijden won Archipel er 7, speelde 6 keer gelijk en werd er 9 maal verloren. Met 20 punten, en de doelcijfers 51-60, eindigde Archipel op de zevende positie van de 3e Klasse A.

Seizoen 1956-1957

>

In het seizoen 1956-1957 was de zondag 3e Klasse A van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Ammerstolse SV, Archipel, Celeritas, Cromvliet, Delft, DHL, De Postduiven, RVC, VVP, Westerkwartier en Westlandia.

Ook in het seizoen 1956-1957 draaide Archipel 1 moeiteloos mee in de 3e Klasse. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er namelijk 9 in winst om te zetten, speelde 5x gelijk en werd er 8x verloren. Met 23 punten, en de doelcijfers 44-35, eindigde Archipel wederom op een keurige zevende positie van de 3e Klasse A. Kampioen werd RVC met 30 punten.

Seizoen 1957-1958

>

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1957-1958 uit de volgende clubs samengesteld: Alphia, Archipel, Cromvliet, Delft, DHL, GDA, GSV, HPSV, De Postduiven, RVC, Voorburg en Westlandia.

Het vlaggenschip van Archipel kende een ongekend succesvol seizoen. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er namelijk 14 in winst om te zetten, speelde 5x gelijk en werd er slechts 3x verloren. Met 33 punten, en de doelcijfers 54-30, werd Archipel kampioen van de 3e Klasse A.

In die tijd promoveerde je niet automatisch na een behaald kampioenschap maar moest je promotiewedstrijden spelen tegen de kampioenen uit de andere 3e Klasse. In deze promotiecompetitie moest Archipel aantreden tegen Roodenburg (kampioen 3B), OVV (kampioen 3C) en Slikkerveer (kampioen 3D). Helaas bleken deze tegenstanders een maatje te groot voor Archipel want er werd slechts tweemaal gelijk gespeeld en de overige wedstrijden gingen verloren. Door dit resultaat moest Archipel in het seizoen 1958-1959 dus gewoon weer in de 3e Klasse uitkomen.

Seizoen 1958-1959

>

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1958-1959 uit de volgende clubs samengesteld: Alphia, Archipel, Cromvliet, Delft, DHL, Excelsior’20, GDA, de Postduiven, Rijswijk, Westerkwartier en Westlandia.

In het seizoen 1958-1959 waren de resultaten duidelijk minder dan vorig seizoen. Van de 22 competitiewedstrijden werd er ditmaal maar 7 keer gewonnen, speelde men 3x gelijk en werd er maar liefst 12x verloren. Met 17 punten, en de doelcijfers 37-48, eindigde Archipel op de achtste positie van de ranglijst.

Seizoen 1959-1960

>

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1959-1960 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Archipel, Bodegraven, Celeritas, Cromvliet, GDA, GSV, Olympia, RVC, VIOS, VVP en Westerkwartier.

Het werd een zeer moeizaam seizoen voor Archipel 1 want van de 22 competitiewedstrijden wist men slechts 4 in winst om te zetten, werd er 8x gelijk gespeeld en 10x verloren. Met 16 punten, en de doelcijfers 20-39, eindigde Archipel op de tiende positie van de ranglijst van de 3e Klasse B. Dit was nog voor Westerkwartier (13 punten) en Cromvliet (11).

Seizoen 1960-1961

<

In het seizoen 1960-1961 was de zondag 3e Klasse A van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Alphia, Archipel, Foreholte, GDA, Hillegom, Lisse, RKAVV, TYBB, sv Voorburg, VVP, sv Wassenaar en Westerkwartier.

Na het moeizame seizoen 1959-1960 herstelde het eerste elftal van Archipel zich in het seizoen 1960-1961 uitstekend. Van de 22 competitiewedstrijden werd er ditmaal namelijk 10 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en gingen er 8 verloren. Met 24 punten, en de doelcijfers 35-44, eindigde Archipel op een keurige vijfde positie van de 3e Klasse A.

Seizoen 1961-1962

>

In het seizoen 1961-1962 was de zondag 3e Klasse C van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Alphia, Archipel, CKC, DHS, GSV, HOV, Kranenburg, ODI, RAVA, Transvalia, UNIO en Westerkwartier.

Dit seizoen kwam Archipel dus uit in de 3e Klasse C waarin men veel tegenstanders ontmoette uit de regio Rotterdam. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist Archipel er 7 in winst om te zetten, speelde 4x gelijk en werd er 11x verloren. Met 18 punten, en de doelcijfers 36-39, eindigde Archipel op de tiende positie van de ranglijst van de 3e Klasse C.

Seizoen 1962-1963

>

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1962-1963 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Delft, GDA, ‘s-Gravenzande, Kranenburg, Quick Steps, RAVA, VELO, sv Voorburg, Vredenburch, Wersterkwartier en Westlandia.

Wederom kende het vlaggenschip van Archipel een moeilijk seizoen waarin men lange tijd streed tegen degradatie. Uiteindelijk wist Archipel van de 22 competitiewedstrijden er slechts 4 te winnen, speelde men 9 keer gelijk en werd er 9 maal verloren. Met 17 punten, en de doelcijfers 30-44, eindigde Archipel wederom op de tiende positie van de ranglijst van de 3e Klasse B. Dat was ditmaal nog net voor Delft (17 punten) en degradant sv Voorburg (13 punten).

Seizoen 1963-1964

>

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1963-1964 uit de volgende clubs samengesteld: Alphia, Archipel, DOSR, Foreholte, HVV, Lugdunum, Naaldwijk, Olympia, SFC, VIOS, VOC en sv Wassenaar.

Foto van Archipel 1 in seizoen 1963-1964, genomen op het Archipelveld aan de Buurtweg. Staand van links naar rechts; Leo van Driel, Jacques van der Spek, Jan Pauli, Wim Beyersbergen van Henegouwen, Simon Venema, Henk de Wild jr. Zittend v.l.n.r; Frans de Pauw, Alphons Pondman, Joop Mensink, Tom Nicolai en Jan van Rijn.

De laatste twee seizoen eindigde het eerste elftal van Archipel in de onderste regionen (10e plaats) van de 4e Klasse en ook in het seizoen 1963-1964 waren de prestaties niet best. Van de 22 competitiewedstrijden wist Archipel er ditmaal 6 te winnen, speelde men 4 keer gelijk en werd er 12 maal verloren. Met 16 punten, en de doelcijfers 31-41, eindigde Archipel zelfs op de elfde positie van de ranglijst van de 3e Klasse A. Hiermee was de degradatie naar de 4e Klasse van de KNVB een feit.

Seizoen 1964-1965

>

Na de degradatie in het seizoen 1963-1964 moest het vlaggenschip van de Hvv Archipel het dit seizoen gaan proberen in de 4e Klasse van de KNVB. In het seizoen 1964-1965 was de zondag 4e Klasse A van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Altior, Archipel, Boskoop, Concordia H, Lisse, SJC, SJZ, VEP, VVSB, Warmunda en ZLC.

Archipel 1 kende eindelijk weer een redelijk tot goed seizoen. Van de 20 competitiewedstrijden werden er 10 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 7 verloren. Met 23 punten, en de doelcijfers 32-30, eindigde Archipel op de vijfde positie van de ranglijst van de 4e Klasse A. Kampioen werd Altior met 29 punten, gevolgd door Boskoop (27), Concordia H (26), Lisse (23) en dus Archipel.

Seizoen 1965-1966

>

In het seizoen 1965-1966 kwam het eerste elftal van Archipel uit in de zondag 4e Klasse B van de KNVB, met daarin als tegenstanders: DONK, ‘s-Gravenzande, LDWS, Oliveo, De Ooievaars, Paraat, De Postduiven, RKDEO, Spoorwijk en sv Wassenaar. Een leuke poule dus met een aantal aantrekkelijke clubs uit de Haagse regio.

RKDEO was dit seizoen met 35 punten uit 20 wedstrijden oppermachtig en werd uiteindelijk dan ook met een straatlengte voorsprong kampioen. Ook de mannen van Archipel kende weer een goed seizoen want van 20 competitiewedstrijden werden er 9 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 8 verloren. Met 21 punten, en de doelcijfers 45-39, eindigde Archipel keurig op de vierde positie van de ranglijst van de 4e Klasse B. 

Seizoen 1966-1967

>

De zondag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1966-1967 uit de volgende clubs samengesteld: Altior, Archipel, Concordia H, DOSR, Foreholte, Graaf Willem II VAC, Scheveningen, SJC, Teijlingen, TONEGIDO en VVSB.

Het werd een uiterst spannende competitie met een zinderend slot waarbij ook Archipel tot de laatste wedstrijddag meestreed om het kampioenschap. Uiteindelijk werd Graaf Willem II VAC met 25 punten uit 20 wedstrijden kampioen, gevolgd door Scheveningen (24 punten), Archipel (24), TONEGIDO (24) en Concordia H (21).
Archipel wist van de 20 competitiewedstrijden er 10 te winnen, 4 gelijk te spelen en 6 te verliezen. Zoals gezegd eindigde Archipel met 24 punten, en de doelcijfers 35-25, op een gedeelde tweede positie van de ranglijst van de 4e Klasse A, met slechts 1 punt achterstand op de kampioen.

Seizoen 1967-1968

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1967-1968 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Boskoop, DSO, De Ooievaars, Quick Steps, Spoorwijk, TONEGIDO, VTL, Waddinxveen, Westerkwartier en Woerden.

Het werd uiteindelijk een fantastisch seizoen voor de mannen van trainer De Korte want van de 20 wedstrijden werden er 12 gewonnen, 5 maal gelijk gespeeld en slechts 3 keer verloren. Met 29 punten, en een doelsaldo van 41 voor en 18 tegen, eindigde Archipel dit seizoen, samen met TONEGEDO op de eerste positie van de ranglijst van de 4e Klasse B. Er volgde dus een beslissingswedstrijd om het kampioenschap tussen Archipel en TONEGIDO.
Archipel won deze wedstrijd, die gespeeld werd op het Laakkwartier terrein, met 2-0 en promoveerde hierdoor naar de 3e Klasse van de KNVB.

Seizoen 1968-1969

Reeds lange tijd moest het bestuur van Archipel nog aangevuld worden met een negende man om op volledige “oorlogssterkte” te kunnen functioneren. In december 1968 meldde Ron van der Linden zich als die negende man en toonde zich bereid om de functie van 2e penningmeester te gaan vervullen.
Het bestuur schreef voor het seizoen 1968-1969 in totaal 8 seniorenelftallen in bij de KNVB voor de zondagcompetitie.

Voor het 1e elftal van Archipel had de promotie naar de 3e Klasse KNVB geen wijzigingen tot gevolg. Trainer De Korte had een jaar bijgetekend en in het spelersbestand deden zich nauwelijks mutaties voor.
Archipel werd ingedeeld in de 3e Klasse A van het zondagvoetbal en ontmoette daarin Celeritas, ESDO, HMSH, Lisse, Lugdunum, ONA, RKAVV, Tediro, Teijlingen, Van Nispen en Wilhelmus.

Op de allerlaatste wedstrijddag wist Archipel dan toch het derde klasseschap veilig te stellen. In de wedstrijd tegen concurrent ESDO moest er gewonnen worden, ieder ander resultaat zou degradatie naar de 4e Klasse KNVB betekenen. ESDO had aan een gelijkspel voldoende om ook in het volgende seizoen in de 3e Klasse uit te komen.
In een wedstrijd, die weinig fraais aan voetbal liet zien, voerde bij zowel Archipel als ESDO de zenuwen de boventoon. Het bleef heel lang 0-0 totdat Archipel in de 85ste minuut dan toch op een 1-0 voorsprong kwam. Uit een vrije trap van Archipel belandde de bal via de rug van een speler van ESDO in het doel. In de allerlaatste minuut kreeg ESDO nog een geweldige kans op de gelijkmaker maar tot een ieder die voor Archipel was verdween de bal enkele centimeters naast de paal. Kort hierna floot de scheidsrechter af en handhaafde Archipel zich dus voor de 3e Klasse KNVB.

In de maand maart van het jaar 1969 werd de oude lichtinstallatie (een doorn in het oog van de trainer en spelers) vervangen door een prachtige nieuwe lichtinstallatie, die heel veel meer licht gaf. Veel Archipel-leden, die in de bouw werkten, hadden hieraan meegeholpen.

Seizoen 1969-1970

Wederom schreef de Hvv Archipel dit seizoen 8 seniorenelftallen in voor de zondagcompetitie. De jeugdafdeling bestond uit 5 juniorenelftallen, 2 pupillen- en 2 welpen-teams.

Archipel 1 kwam dit seizoen uit in de zondag 3e Klasse B van de KNVB en moest het ditmaal opnemen tegen: Celeritas, Delft, EDS, LenS, Quick, RAVA, RFC, RKAVV, TONEGIDO, VOC en Wilhelmus.

In het seizoen 1969-1970 kon het eerste elftal van Archipel helaas het hoofd niet boven water houden en degradeerde uiteindelijk naar de 4e Klasse KNVB. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 4 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en maar liefst 12 verloren. Met 14 punten, en de doelcijfers 15-43, eindigde Archipel op de laatste positie van de ranglijst van de 3e Klasse B.

Seizoen 1970-1971

Er was weinig verloop in het aantal leden van de Hvv Archipel want ook in het seizoen 1970-1971 deden 8 seniorenelftallen mee aan de competitie. Ook de jeugdafdeling bestond weer uit 5 juniorenelftallen, 2 pupillenteams en 1 welpenteam.

In het seizoen 1970-1971 was de zondag 4e Klasse D van de KNVB West II uit de volgende clubs samengesteld: Alphia, Archipel, BEC, Full Speed, HMSH, LenS, ODI, Rijswijk, Vredenburch, Waddinxveen en Wippolder.

Archipel 1 kende een moeilijk seizoen waarin men lange tijd streed tegen degradatie. Uiteindelijk wist Archipel van de 20 competitiewedstrijden er slechts 5 te winnen, speelde men 8 keer gelijk en werd er 7 maal verloren. Met 18 punten, en de doelcijfers 21-23, eindigde men op de achtste positie van de ranglijst. Dat nog net voor BEC (ook 18 punten), Wippolder (17 punten) en degradant ODI (14 punten).

Seizoen 1971-1972

Ook in het seizoen 1971-1972 startte de Hvv Archipel met 8 seniorenelftallen aan de zondagcompetitie. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 5 juniorenelftallen, 3 pupillenelftallen en 1 welpenteam.

Bij de bouw van het nieuwe clubgebouw was men bij aanvang van dit seizoen geleidelijk bij de afwerkperiode aangeland. Tot deze fase had nog geen lid zijn handen uit de mouwen te hoeven steken, maar in de afrondende fase rekende het bestuur van Archipel op vele vrijwilligers. Er moest bijvoorbeeld een tegelplateau komen dus er werd binnen de vereniging naar een stratenmaker gezocht. De mannen van het eerste elftal gaven het goede voorbeeld en werd er door vele van hun aan het nieuwe clubhuis gewerkt.

Op zaterdag 18 december 1971 werd aan de Buurtweg, aan het einde van de Waalsdorperlaan, te Wassenaar officieel het nieuwe clubhuis van de Hvv Archipel geopend. De week vooraf gaande aan de opening moest er door de leden nog enorm hard gewerkt worden om de laatste karweitjes op te knappen. De vloerbedekking moest nog gelegd worden, de ramen gezeemd, de gordijnen opgehangen, lampen bevestigd en nog tal van andere “klusjes” moesten nog gedaan worden om er een feestelijke dag van kunnen te maken.
’s Middags was er tussen 14.30 en 16.30 uur een receptie voor genodigden. Voor aanvang van deze receptie werd er door de jeugdcommissie aan het bestuur vlaggen en een prachtige bloemenstandaard met bloemen aangeboden. De clubvlag werd door twee pupillen gehesen
De hele middag heerste er een geweldige en gezellige drukte. Tal van bestuursleden van andere verenigingen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging en Archipel ontving vele complimenten en cadeaus.

20150624_193749 - kopie

De heer Pieter Vink, wethouder van Jeugd, Sport en Recreatie, deed om 15.50 uur de officiële opening. In zijn speech stak hij zijn waardering niet onder stoelen of banken wat Archipel in deze korte tijd allemaal gepresteerd had en gaf aan dat een club met zo’n prachtig clubgebouw ( ’t Praethuys) meer is dan alleen maar een voetbalvereniging. Volgens Vink zou dit prachtige clubhuis ook als ontmoetingsplaats moeten kunnen dienen.

’s Avonds was er gelegenheid voor alle leden van Archipel om het “Praethuys” te bewonderen d.m.v. een hapje en een drankje met aansluitend een geweldige feestavond, die tot de kleine uurtjes duurde.

De zondag 4e Klasse A van de KNVB was voor het seizoen 1971-1972 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Concordia, Foreholte, Full Speed, GDA, Hillegom, HVV, Rijswijk, SJC, Van Nispen, VIOS en VVSB.


Het 1e elftal van H.V.V. Archipel in 1972. Staand : Alphons Pondman, Gerard Busser, Raymond Pondman, Joop van Mosel, Jacob Baven, Rob Noordanus, Ton Zwennes, Fred Snel, trainer Wim van het Zandt. Zittend : George Sels, Ron Pondman, Dick Schot, Toon Westenberg, Hans van Beek, Rob Buitelaar.

Het eerste elftal van Archipel speelde een goed maar ook merkwaardig seizoen. Tot aan de winterstop werden er van de 13 competitiewedstrijden slechts één duel verloren. Maar Archipel won van de 13 wedstrijden ook maar twee keer, dat betekende dus dat de overige 10 wedstrijden allemaal in een gelijkspel eindigde. Met 14 punten uit 13 wedstrijden, en de doelcijfers 14-12, ging Archipel op een gedeelde vierde positie van de ranglijst de winterstop in. Dit waren slechts vier punten minder dan koploper HVV.

In de tweede competitiehelft wist Archipel 3 keer te winnen, 5 gelijk te spelen en werd er wederom maar 1 maal verloren. Met 25 punten uit 22 wedstrijden, en de doelcijfers 30-23, eindigde Archipel uiteindelijk op een keurige tweede plaats van de zondag 4e Klasse A KNVB. HVV werd dit seizoen kampioen met 32 punten.

Seizoen 1972-1973

Het bestuur van de Hvv Archipel schreef voor het seizoen 1972-1973 in totaal 9 seniorenelftallen in voor de zondagcompetitie. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 6 junioren, 2 pupillen en 2 welpen-teams.

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Full Speed, GDS, HMSH, Moordrecht, Quick Steps, RAVA, Schiedam, Spoorwijk, TONEGIDO, Waddinxveen en Wippolder.

Voor dit seizoen was de bekende oud ADO-voetballer Joop Jochems aangesteld als trainer van Archipel.

Op de voorlaatste competitiedag wist Archipel met 1-0 te winnen van Wippolder en wist zich hiermee veilig te spelen voor het behoud in de 4e Klasse KNVB. Alphons Pondman werd “the matchwinner” tegen Wippolder, waardoor de laatste competitiewedstrijd, tegen Spoorwijk, onbevangen gespeeld kon worden.
Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wisten de mannen van trainer Wim van Zandt er 7 te winnen, 6 gelijk te spelen en werd er 9 keer verloren. Met 20 punten, en de doelcijfers 19-22, eindigde Archipel, samen met vier andere clubs, op een gedeelde zesde positie van de ranglijst in de 4e Klasse C.
Dat het ongekend spannend was dit seizoen in de 4e Klasse C van de KNVB blijkt wel in de eindranglijst. Nummer 5 Quick Steps (21 punten) had slechts 3 punten meer dan nummer 12 Waddinxveen (18 punten).

Seizoen 1973-1974

De seniorenafdeling van Archipel bestond bij aanvang van dit seizoen wederom uit 9 elftallen. De jeugdafdeling bestond uit 3 A-, 1 B- en 4 C- en 2 pupillen-elftallen en 1 welpen-team.

In het seizoen 1973-1974 was de zondag 4e Klasse B uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Archipel, Delft, Excelsior’20, HMSH, Oranjeplein, Paraat, De Postduiven, Spoorwijk, TONEGIDO, VVP en Westerkwartier.

Excelsior’20 was dit seizoen oppermachtig en werd dan ook de verdiende kampioen. Met nog twee competitieronden voor de boeg was Archipel in een felle strijd gewikkeld met De Postduiven om de tweede positie van de eindranglijst. Diegene die als tweede zou eindigen kreeg d.m.v. nacompetitie een extra kans om te promoveren naar de 3e Klasse KNVB. Ondanks dat Archipel op de laatste competitiedag heel knap met 1-2 won bij Excelsior’20 wist men toch niet als tweede te eindigen. Na het 1-2 gewonnen duel in Schiedam werd er direct naar Loosduinen getelefoneerd en kreeg men helaas te horen dat ook De Postduiven had gewonnen.

Van de 22 competitiewedstrijden wist Archipel er uiteindelijk 9 te winnen, 8 gelijk te spelen en werd er 5 keer verloren. Met 26 punten, en de doelcijfers 30-18, eindigde Archipel dus op een derde positie van de ranglijst in de 4e Klasse B.

Seizoen 1974-1975

Het ledental bleef stabiel bij de Hvv Archipel want ook in het seizoen 1974-1975 deden er 9 seniorenelftallen mee aan de competitie. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 6 juniorenelftallen ( 1 A, 2 B en 3 C-teams), 2 pupillenelftallen en 1 welpenteam.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1974-1975 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Archipel, BMT, Delfia, DoCos, PDK, SJC, Spoorwijk,Steeds Voorwaarts, TONEGIDO, Voorburg en Wippolder.

<

Seizoen 1975-1976

Het terrein, dat tot dusver in gebruik was bij de v.v. Texas DHB (hadden nu het sportcomplex van v.v Westerkwartier aan de Duinlaan te Den Haag overgenomen), werd bij aanvang van het seizoen 1975-1976 aan het complex van de Hvv Archipel toegevoegd. Het oude Texas DHB-veld lag precies tegenover de Archipel-kantine en daarom besloot men om dit veld het hoofdveld te maken.

Het bestuur van Archipel schreef voor dit seizoen een recordaantal seniorenteams in bij de KNVB want maar liefst 10 elftallen van Archipel begonnen aan de zondagcompetitie. De jeugdafdeling bestond uit 5 juniorenelftallen, 2 pupillen- en 3 welpen-teams en voor het eerst werd er ook een miniwelpen ingeschreven.

De zondag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1975-1976 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Altior, Bernardus, Graaf Willem II VAC, MMO, ODB, Rijpwetering, SJZ, SVLV, UDO, VVP en sv Wassenaar.

Wederom onder leiding van trainer Joop Jochems kwam het eerste elftal van Archipel dit seizoen dus uit in de zondag 4e Klasse van de KNVB.

<

Dit seizoen werden er bij Archipel wederom bij een aantal leden, voor hun 25-, 40- en 50-jarig lidmaatschap, verenigings-insigne uitgedeeld. C.M. Sloover en L.P. Zuidwijk waren 50 jaar lid. A.J. Dokter, P. Knaap en D. Reyersen 40 jaar lid en W. Budel sr, A.H.M. Krul, J. Mensink, G.P. Middeldorp, J.W.F. van der Spek, F.H. van Steijn, H. de Wild en W.L. Zwalve 25 jaar lid van de Hvv Archipel.

Seizoen 1976-1977

Voor het seizoen 1976-1977 moest de Hvv Archipel helaas weer 1 seniorenteam minder inschrijven dan in het vorige seizoen. De jeugdafdeling bestond uit 5 junioren, 2 pupillen en 2 welpen-teams. Ook ditmaal werd er ook 1 miniwelpenteam ingeschreven.

Het eerste elftal van Archipel kwam dit seizoen uit in de zondag 4e Klasse B van de KNVB en ontmoette daarin: Alphen, Altior, DOSR, Graaf Willem II VAC, Kranenburg, MMO, Oranjeplein, Rijpwetering, Rijswijk, SVLV en Wassenaar.

Buurman Oranjeplein was dit hele seizoen oppermachtig in de competitie. Op zondag 24 april 1977, won Oranjeplein de uitwedstrijd tegen Archipel met 2-3 en werd de club kampioen van de 4e Klasse B en promoveerde zodoende voor de tweede maal in haar bestaan naar de 3e Klasse KNVB. Archipel wist van de 22 competitiewedstrijden er 9 in winst om te zetten, speelde 5x gelijk en verloor 8 maal. Met 23 punten, en de doelcijfers 32-28, eindigde Archipel samen met Rijpwetering en Altior op een gedeelde derde positie van de 4e Klasse B.

Seizoen 1977-1978

Tijdens het seizoen 1977-1978 was het Archipel-bestuur als volgt samengesteld: A. Nijhuis (voorzitter), G. van Wanrooij (secretaris), P. Schoenmaker (penningmeester), G. Remmerswaal (jeugdvoorzitter) en N. van Wanrooij (jeugdsecretaris).

De seniorenafdeling bestond dit seizoen weer uit 10 elftallen. De jeugdafdeling uit 3 A-elftallen, 1 B, 1 C, 2 Pupillen, 2 Welpen en 1 Miniwelpen.

Het eerste elftal van Archipel kwam dit seizoen uit in de zondag 4e Klasse C van de KNVB. Hierin ontmoette de mannen van Joop Jochems ADO, Concordia, DONK, FC Ommoord, RKSVM, Schiebroek, Sint Lodewijk, Ursus, VOC, Vredenburch en VVP.

Van de 22 competitiewedstrijden wist Archipel er uiteindelijk 7 te winnen, 6 gelijk te spelen en werd er 9 keer verloren. Met 20 punten, en de doelcijfers 40-44, eindigde Archipel op een negende positie van de ranglijst in de 4e Klasse B.

Na een verbintenis van maar liefst 6 seizoen had trainer Joop Jochems besloten om aan het einde van dit seizoen Archipel te gaan verlaten om als zodanig in seizoen 1978-1979 bij de Hsv Kranenburg in dienst te treden. De Hvv Archipel bedankte de heer Jochems voor de zes jaren trouwe dienst en wenste hem veel succes in zijn nieuwe werkkring.

Seizoen 1978-1979

Zoals in de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar al werd aangekondigd zouden er dit seizoen in totaal drie bestuursleden zich niet meer beschikbaar stellen voor een nieuwe periode. De heren Wim Budel sr, A. Nijhuis en P. Schoenmaker wenste daarom op de jaarvergadering van 1978 hun bestuursactiviteiten te beëindigen.
>
Het nieuwe bestuur van Archipel werd als volgt samengesteld: P.J.W. Rijnenberg (voorzitter), G. van Wanrooy (secretaris), M. van Klaveren (penningmeester), G. Remmerswaal (jeugdvoorzitter), N. van Wanrooy (jeugdsecretaris) en C.M. Roodhuizen (redactie).

Het bestuur van Archipel schreef voor het seizoen 1978-1979 wederom 10 seniorenelftallen in voor de zondagcompetitie. De jeugdafdeling bestond dit seizoen uit 2 A-elftallen, 1 B, 1 C, 2 D, 2 E en 1 F-team.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1978-1979 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Alphense Boys, Altior, Archipel, DOSR, GDS, Hoek van Holland, Laakkwartier, Randstad Sport, Rijpwetering, SVLV en VCS.

Na rijp beraad had het bestuur van Archipel een waardig opvolger van trainer Joop Jochems gevonden in de persoon van Hans Hillebregt. De heer Hillebregt was oud speler van ADO / FC Den Haag, had een C-trainerslicentie en had al enige jaren praktijkervaring in het trainersvak.

Na een zware en moeizame competitie speelde Archipel 1 zich op zondag 20 mei 1979 dan toch “veilig”. Het gelijke spel tegen Randstad Sport was voldoende om 4e Klasser te blijven.
Van de 22 competitiewedstrijden wist Archipel er uiteindelijk 6 te winnen, 7 gelijk te spelen en werd er 9 keer verloren. Met 19 punten, en de doelcijfers 29-29, eindigde Archipel op een tiende positie van de ranglijst in de 4e Klasse B.

Seizoen 1979-1980

Voor de zondag-competitie seizoen 1979-1980 werd er door Archipel 9 seniorenelftallen ingeschreven bij de KNVB. De jeugdafdeling van Archipel bestond dit seizoen uit een A1, B1, C1, D1, D2, E1, F1 en F2-team.

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, DONK, GSV, Lekkerkerk, Moerkapelle, Moordrecht, ODB, Spoorwijk, TOGB, sv Voorburg, VVP en WSE.

Na een slechte start van de competitie, waarbij de ploeg van trainer Hans Hillebregt zelfs vrijwel onderaan kwam te staan, wist Archipel in oktober uit vier wedstrijden maar liefst zes punten te behalen. En of dit nog niet genoeg was, gebeurde dat uitgerekend tegen de koplopers TOGB en GSV. Tegen TOGB werd 1-1 gespeeld en van GSV werd met 3-1 gewonnen.
De sterkte van Archipel werd dit seizoen vooral gevormd door door het middenveld en de achterhoede, waarin een aantal vrij jonge spelers veel werk verzette. Dit waren John van Wanrooy (18 jaar), die dit seizoen van de A-junioren was overgekomen, Artie Batelaan (19) en Tony van Schijndel (19). Verder beschikte trainer Hillebregt op het middenveld over de 29-jarige routinier Theo Vuyk, die van Westerkwartier was overgekomen.


Het 1e elftal van H.V.V. Archipel 1980. Staand : Leider Hans van Beek, trainer Hans Hillebregt, Guus Budel, Jules Lagé, Ton Middeldorp, Theo Vuijk, John van Wanrooij, Raymond Pondman, Grensrechter Dolf Cornelisse. Zittend : Artie Batelaan, Fred Snel, Ton van Schijndel, Toon Westenberg, Joop van Mosel, Huib van Oostrom Soede, Wim de Water, verzorger Fred Vervoort.

Het werd dus wederom een moeilijke seizoen voor Archipel waarin de wit-rode formatie zich weer op het nippertje handhaafde voor de 4e Klasse. Van de 22 competitiewedstrijden wist Archipel er ditmaal slechts 5 te winnen, 7 gelijk te spelen en werd er 10 keer verloren. Met 19 punten, en de doelcijfers 24-33, eindigde Archipel op een tiende positie van de ranglijst in de 4e Klasse B, en hield hiermee DONK (17 punten) en VVP (15 punten) nog onder zich. 

Het 2e elftal van Archipel kwam dit seizoen in de reserve 4e Klasse B uit en ontmoette daarin: Alphen 2, ASC 2, Celeritas 2, Den Hoorn 2, DHC 3, DHL 3, DoCos 3, Quick Steps 2, Roodenburg 3 en TONEGIDO 2.

Op 1 juni 1980 bestond de Hvv Archipel precies 60 jaar en dat moest natuurlijk gevierd worden. Op zaterdag 31 mei werd het 60-jarig bestaan van de Hvv Archipel gevierd in zaal Amicitia aan het Westeinde te ‘s-Gravenhage.
Als gastheer trad de bekende humorist Harry Touw op en ook zangeres Rita Corita was ingehuurd. Ricardo Aziz gaf met zijn charmante danseressen een spectaculaire limbo- en vuurshow. Het muzikale gedeelte werd op deze feestavond tot 02.00 uur verzorgd door “Vanguard”.

Seizoen 1980-1981

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 15 september 1980 werd het volgende bestuur van Archipel gekozen en geformeerd: P. Rijnenberg (voorzitter), R. Puister (2e voorzitter), G. van Wanrooy (secretaris), J. Kleijn (2e secretaris), M. van Klaveren (penningmeester), E. de Roos (2e penningmeester), N. van Wanrooy en Chr. Driehuijs (commissarissen), G. Remmerswaal (jeugdvoorzitter) en G. Eymaal (jeugdsecretaris). Ook werden er diverse commissies samengesteld zoals de elftal-, kantine-, ballotage-, evenementen-, kascontrole- en toto-commissie.

Voor het seizoen 1980-1981 werden er weer 10 seniorenelftallen ingeschreven voor competitievoetbal. De jeugdafdeling van Archipel bestond ditmaal uit 7 teams, onderverdeeld in een A1, C1, C2, Pupillen 1, Pupillen 2, Welpen 1 en Miniwelpen 1.

In het seizoen 1980-1981 was de zondag 4e Klasse B van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Bernardus, Celeritas, GDS, Graaf Willem II VAC, Meerburg, RKAVV, SJZ, SVLV, VCS, sv Voorburg en sv Wassenaar.

Van de 22 competitiewedstrijden wist Archipel er uiteindelijk 6 te winnen, 6 gelijk te spelen en werd er 10 keer verloren. Met 18 punten, en de doelcijfers 35-47, eindigde Archipel op een elfde (voorlaatste) positie van de ranglijst in de 4e Klasse B.

>

Seizoen 1981-1982

De seniorenafdeling van Archipel bestond bij aanvang van dit seizoen maar liefst uit 11 elftallen. De jeugdafdeling was samengesteld uit een B1, C1, C2, D1, E1 en F1-team.

Met ingang van het seizoen 1981-1982 werden de trainingen van de A-selectie verzorgd door Simon Venema. Trainer Venema, die vroeger ook lid is geweest van de vereniging, kreeg de belangrijke taak mee om Archipel te behouden voor de 4e Klasse KNVB.
De trainingen van de overige elftallen van Archipel werden waargenomen door Wim Beijersbergen van Henegouwen.

In het seizoen 1981-1982 was de zondag 4e Klasse A van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Concordia, Foreholte, GDS, Hillegom, Randstad Sport, ROAC’79, Scheveningen, Teylingen, Van Nispen, VCS en sv Wassenaar.

Het eerste elftal van Archipel bengelde al enkele seizoen onderin de ranglijst van de 4e Klasse KNVB maar wist zich toch steeds op het laatste nippertje in veiligheid te spelen. In het seizoen 1981-1982 kwam het er dan toch van. Bijna het gehele seizoen bezette Archipel de laatste plaats van de ranglijst in de 4e Klasse A.
Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist Archipel er slechts 3 te winnen, 7 gelijk te spelen en werd er maar liefst 12 keer verloren. Met 13 punten, en de doelcijfers 24-36, eindigde Archipel op een twaalfde (laatste) positie van de ranglijst in de 4e Klasse B en degradeerde daarmee naar de Haagse Voetbal Bond (HVB).

Seizoen 1982-1983

Het dagelijkse bestuur van de Hvv Archipel was dit seizoen als volgt samengesteld: P. Rijnenberg (voorzitter), G. van Wanrooij (secretaris), M. van Klaveren (penningmeester), R. Puister (vice voorzitter), J. Kleijn (2e secretaris), J. van Zaanen (2e penningmeester), N. van Wanrooij (commissaris), G. Remmerswaal (commissaris) en Chr. Driehuys sr (adviserend lid).

Het ledenaantal liep ineens terug bij de Hvv Archipel. Werden er vorig seizoen nog 11 seniorenelftallen ingeschreven voor de competitie, dit seizoen waren het er 9.  De jeugdafdeling was dit seizoen uit een A1, B1, C1, C2, D1, E1 en F1 samengesteld.

Na de degradatie uit de 4e Klasse KNVB kwam het vlaggenschip van de Hvv Archipel dit seizoen uit in de zondag Hoofdklasse van de HVB. Deze Hoofdklasse HVB was in het seizoen 1982-1983 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Cromvliet, De Flamingo’s, Graaf Willem II VAC, Kranenburg, Naaldwijk, Oranje Blauw, SEP, SOA, VVM, WEsterkwartier, Wippolder, WIK en Zwart Blauw.

<

Hoofdtrainer Simon Venema had besloten om na dit seizoen de Hvv Archipel te verlaten.

Seizoen 1983-1984

Voor het seizoen 1983-1984 werden er nog “slechts” 8 seniorenelftallen ingeschreven voor de zondagcompetitie. Bij de jeugdafdeling streden ditmaal een A1, B1, B2, C1, D1 en E1 op de zaterdag voor de competitie.

Het bestuur van de Hvv Archipel had voor dit seizoen, in de persoon van Jan Zoetemelk, een nieuwe trainer aangetrokken. De heer J.N. Zoetemelk was voorheen o.a. trainer geweest bij LFC, Randstad Sport en Quick Boys (regionale jeugd).

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Archipel, Duindorp SV, De Flamingo’s, Kranenburg, Naaldwijk, Oranje Blauw, SEP, TEDO, VVM, Wassenaar, WIK en Westerkwartier.


Archipel 1 seizoen 1983-1984.  Bovenste rij  v.l.n.r. Wim de Water, Peter Blans en Leen de Wijer.  Midden Dolf Cornelisse(grensrechter), “ome” Roel Puister, Paul Frieser , Dick van de Zwan, Ton Middeldorp, Ton van Schijndel, Rene de Vries, Joop van Mosel, Jan Veldhoen ,  Fred Vervoort sr.(verzorger) , Rob Noordanus en Jan Zoetemelk(trainer). Onder: Ton Zwennes, Alphons Pondman, Raymond Pondman, Ron Pondman en Peter Burger.

Van dit seizoen (nog) geen resultaten bekend van het eerste elftal van Archipel.

<

Seizoen 1984-1985

Het bestuur van Archipel schreef voor het seizoen 1984-1985 wederom 8 seniorenelftallen in voor de zondagcompetitie. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit een 6 elftallen, onderverdeeld in een A1, A2, B1, C1, D1 en E1.

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1984-1985 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Archipel, Delft, Full Speed, Kranenburg, Naaldwijk, Oranjeplein, Quintus, TEDO, VVM, Wassenaar, Westerkwartier, WIK en Zwart Blauw.

Tot op heden bij ons nog geen resultaten bekend van Archipel 1 in dit seizoen.

Seizoen 1985-1986

Het bestuur van de Hvv Archipel deed bij aanvang van dit seizoen het verzoek aan ieder lid om “een steentje bij te dragen”. Dit kon een heel eenvoudig verzoekje zijn om een keer in een ander elftal in te vallen of bijvoorbeeld een wedstrijd te fluiten. Ook was het bestuur via deze noodoproep op zoek naar vrijwilligers want alle “werkzaamheden” binnen Archipel werden verricht door een alsmaar kleiner worden groepje. Kortom, dit waren de eerste tekenen dat het niet best ging met de Hvv Archipel.

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Archipel, ESDO, Full Speed, Kranenburg, Naaldwijk, Oranjeplein, PDK, Quintus, SEP, TEDO en WIK.

De seizoensstart van Archipel 1 was dramatisch! Na zes competitiewedstrijden hadden de mannen van trainer Jacques Prins nog steeds een puntentotaal van nul. Er moest dus wat gaan gebeuren en trainer Prins besloot de eerste elftalspelers Frans Buvelot, Bram Boon, Peter Burger en Jan Veldhoen naar het tweede elftal te plaatsen en het viertal Rene de Vries, Theo Vuyk, Aad Veldkamp en Koos Walther het vertrouwen in het eerste elftal te gunnen.
Het hele elftal werd omgezet met Joop van Mosel als libero en regelaar van de achterhoede en Theo Vuyk in de rol op het middenveld. Deze hele omzetting wierp zijn vruchten af want in de volgende competitiewedstrijd won Archipel met maar liefst 5-2 van kampioenskandidaat Oranjeplein.
Helaas bleef het bij deze korte opleving want Archipel behaalde in dit seizoen van de 22 wedstrijden slechts 7 punten en degradeerde hiermee uit de zondag Hoofdklasse HVB.

<

Seizoen 1986-1987

Op de Algemene Ledenvergadering van 3 september 1986 werd het volgende bestuur van de Hvv Archipel samengesteld: Jacques van der Spek (voorzitter), Joop van Zaanen (secretaris), Martijn van Klaveren (penningmeester), Roel Puister (2e voorzitter), Hans Kleijn (2e secretaris), Piet Rijnenberg (2e penningmeester), Theo van Zeeland (wedstrijdsecretaris) en de commissarissen Jan Zwennes en Ton Zwennes.
Voorts had Archipel verschillende commissies waarvan de volgende personen voorzitter van waren: Henk de Geus (jeugdcommissie), Koos Batenburg (kantinecommissie), Aad van Ee (evenementencommissie) en Roel Puister (Toto/lottocommissie).

Voor het seizoen 1986-1987 werden er 8 seniorenelftallen ingeschreven voor de competitie. De jeugdafdeling van Archipel bestond dit seizoen uit een A1, B1, D1 en F1.

In het seizoen 1986-1987 was de zondag 1e Klasse A van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Azzurri, DUNO, Graaf Willem II VAC, GSC, sv Kijkduin, Hsv Marathon, Paraat, SVH, De Valkeniers, VOGEL en Westerkwartier.

<

Seizoen 1987-1988

Op de Algemene Ledenvergadering van 8 september 1987 hadden de zowel de voorzitter (P. Rijnenberg) als de secretaris (Joop van Zaanen) van de Hvv Archipel besloten om dit jaar niet meer herkiesbaar te zijn. G. Remmerswaal werd unaniem gekozen als de nieuwe voorzitter van Archipel en Theo van Zeeland werd gekozen tot nieuwe secretaris.

Positief nieuws bij aanvang van het seizoen 1987-1988 want het bestuur van de Hvv Archipel kon weer 9 seniorenelftallen inschrijven voor deelname aan de competitie. De jeugdafdeling bestond dit seizoen uit vijf teams. te weten een A1, B1, C1, E1 en een F1.

De zondag Hoofdklasse van de HVB was voor het seizoen 1987-1988 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Archipel, Concordia, ESDO, Full Speed, GONA, HS Texas DHB, Kranenburg, REMO, RKSVM, SEP, SOA, VVM en WIK.

Trainer Peter Hoet had bij de A-selectie van Archipel de volgende spelers tot zijn beschikking: Raymond Pondman, Rene de Vries, E. Waanders, L. de Wijer, D. van der Zwan, Theo Vuijk, A. Middeldorp, J. Veldhoen, M. Keane, R. van Ooststrom, R. Ooft, F. Nolten, en J. Kersten.

Tot op heden hebben wij nog geen resultaten van Archipel 1 kunnen achterhalen. Feit is wel dat het eerste elftal in het seizoen 1988-1989 zien uitkomen in de 1e Klasse HVB dus dat betekent dat men dit seizoen degradeerde uit de Hoofdklasse.

Bij de jeugd werd dit seizoen zowel de A1 (Klasse A-8) als de F1 (Klasse F-28) kampioen.

Seizoen 1988-1989

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van .. september 1988 werd het bestuur van Archipel als volgt samengesteld: G. Remmerswaal (voorzitter), J.M. Kleijn (2e voorzitter), Theo van Zeeland (secretaris), A. Zwennes (2e secretaris), R. van Zaanen (penningmeester), J. Zwennes (2e penningmeester), R. Puister (commissaris) en R. van Grinsven (wedstrijdsecretaris).

Verder lezen we dat sigarenmagazijn “De Favoriet”, Jan Hendrikstraat 7, bij aanvang van dit seizoen een sigarettenautomaat had geplaatst in de Archipel-kantine zodat er achter de bar geen sigaretten meer verkrijgbaar waren. Een bericht dat heden ten dagen natuurlijk ondenkbaar is.

De contributie ging per 1-1-1989 omhoog van 18- naar 20 gulden per maand.

Voor het seizoen 1988-1989 schreef het bestuur van Archipel 9 seniorenelftallen in voor de competitie. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit een A1-, C1-, D1- en F1-team.

Het eerste elftal van Archipel kwam uit in de zondag 1e Klasse A van de HVB en ontmoette daarin o.a. Azzurri, DUNO, Exception, HDV, LYRA, OSC, Robin Hood, SVH, VOGEL en Westerkwartier.

Omdat er vanaf het seizoen 1989-1990 in de zondagafdeling van de H.V.B. twee Hoofdklasse kwamen, volgde er in dit seizoen een aangepaste promotie- en degradatie-regeling. De nummers 1 t/m 4 in de eindranglijst zullen dit seizoen rechtstreeks promoveren naar de Hoofdklasse. Voor degradatie gold dat de nummer 11 van de eindranglijst twee beslissingswedstrijden moet gaan spelen. 

<

In januari 1989 blijkt dat Archipel trainer Chiel Hartman door een ernstige ziekte te zijn getroffen. Ron Pondman verzorgde voor de rest van het seizoen de trainingen van de A-selectie en coaching bij de wedstrijden van Archipel 1. Raymond Pondman nam de training van de overige seniorenelftallen van Archipel waar.

>

Seizoen 1989-1990

De Hvv Archipel schreef voor het seizoen 1989-1990 8 seniorenelftallen in voor de zondag-competitie. Een triest gegeven dit seizoen bij de jeugdafdeling want er kon nog slechts een B1 en een D1 elftal worden ingeschreven.

Het eerste elftal van Archipel kwam dit seizoen uit in de zondag 1e Klasse A van de HVB en ontmoette daarin: Groen Wit’58, GSC, sv Kijkduin, NIVO, Postalia, Robin Hood, Triomph, VOGEL, VVM en WVS.

<

Aan het eind van de competitie wist Archipel 1, mede door de terugtrekking van v.v. Robin Hood uit de competitie, zich te plaatsen voor de nacompetitie. Na herberekening bleek dat nu Archipel de tweede periodetitel had gewonnen. Omdat in eerste instantie WVS deze tweede periodetitel had gewonnen besloot de KNVB dat ook WVS naast Archipel en GSC, sv Kijkduin en VOGEL mocht deelnemen aan de nacompetitie.

Juist in het jaar dat de Hvv Archipel haar 70-jarig bestaan vierde verscheen er in het voetbalkrantje van de club een noodkreet, geschreven door Ere-voorzitter Albert Nijhuis. De heer Nijhuis verkondigde dat de Hvv Archipel in grote zorg verkeerde en dat de jeugdafdeling op sterven na dood is. Vandaar dan ook de oproep van de Ere-voorzitter aan alle leden van de Hvv Archipel om zich in te zetten voor de vereniging en vooral veel aandacht te schenken aan de versterking van de jeugdafdeling. Niet voor niets luidde een bekend gezegde “Wie geen jeugd heeft, heeft geen toekomst”.

Op zaterdag 26 mei 1990 werd het 70-jarig bestaan van de Hvv Archipel gevierd door een receptie, gevolgd door een grote feestavond.

>

Seizoen 1990-1991

Bij aanvang van het seizoen 1990-1991 schreef Archipel 8 seniorenelftallen in voor de competitie. De jeugdafdeling bestond dit seizoen uit een C/D-combinatie, een D2, een F1 en een F2-team.

Op dinsdagavond 27 november 1990 werd de nieuwe lichtinstallatie van de Hvv Archipel in gebruik genomen. Na de officiële opening van de lichtinstallatie volgde er een vriendschappelijke wedstrijd tussen Archipel 1 en PZH 1.

Het eerste elftal van Archipel kwam dit seizoen wederom uit in de 1e Klasse A van de HVB samen met Graaf Willem II VAC, ESDO, HDV, Groen Wit’58, WVS, SVS’70, Marathon, Archipel, De Adelaars en FC Zoetermeer.

<

Voor het derde achtereenvolgende seizoen was het 1e elftal van Archipel er in geslaagd om de nacompetitie te behalen. Het team van trainer Ron Pondman moest nu tegen de twee andere Periodekampioenen en één ploeg uit de Hoofdklasse HVB gaan strijden om één plaats in de zondag Hoofdklasse HVB.

Seizoen 1991-1992

Het bestuur van Archipel was dit seizoen als volgt samengesteld: R. Puister (voorzitter), Theo van Zeeland (secretaris), R. van Zaanen (penningmeester), R. van Grinsven (wedstrijdsecretaris senioren), B. Vorwald sr. (jeugdvoorzitter), B.T. Vorwald (jeugd secretaris) en G. Beck (wedstrijdsecretaris jeugd).

Het ledental bij Archipel was wederom afgenomen en de club kon voor het seizoen 1991-1992 nog “slechts” 7 seniorenelftallen inschrijven bij de KNVB. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit een C1, D1, E1, E2 en F1-team.

Weer was het Archipel 1 in het vorige seizoen niet gelukt om via de nacompetitie te promoveren naar de zondag Hoofdklasse HVB. Dit betekende dus dat de mannen van trainer Ron Pondman ook in het seizoen 1991-1992 moesten uitkomen in de 1e Klasse A van de HVB. In deze Klasse moest men het dit seizoen opnemen tegen ADS, sv Bohemen, De Flamingo’s, GDCPH, HDV, Marathon, De Ster, Taurus, Te Werve, Triomph, ?? en ??

<

Seizoen 1992-1993

Op de Algemene Ledenvergadering van 7 september 1992 werd er afscheid genomen van voorzitter Roel Puister en secretaris Theo van Zeeland. Beide heren hadden zich een groot aantal jaren op voortreffelijke wijze voor Archipel ingezet.
Tijdens deze A.L.V. werd er een nieuw bestuur benoemd dat uit de volgende personen bestond: Ben Vorwald Sr. (voorzitter), Joop van Zaanen (secretaris), Rene van Zaanen (penningmeester) en als commissarissen Rob van Grinsven, Cor Keus, Henk Merkus, Joop van Mosel, Gerrit van Ooststroom, Sander Pronk en Paul Rinck.

Het bestuur van Archipel schreef voor het seizoen 1992-1993 in totaal 7 seniorenelftallen in voor de zondagcompetitie. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit een B1, C1, D1, E1 en F1-team. Nieuw bij Archipel was dat er voor dit seizoen ook een meisjeselftal werd ingeschreven voor de competitie.

De zondag 1e Klasse A HVB was voor het seizoen 1992-1993 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, sv Bohemen, De Zwarte Schapen, GDCPH, GSC, Jai Hanuman, De Jagers, Marathon, Robin Hood, De Ster, WVS en FC Zoetermeer.

<

Voor woensdag 8 februari 1993 was er door het bestuur van de Hvv Archipel een Buitengewone Algemene Ledenvergadering uitgeschreven die puur over de toekomst van de club zou gaan. Helaas waren er op deze belangrijke vergadering niet genoeg leden aanwezig om deze vergadering geldig te doen zijn en zodoende werd er een nieuwe B.A.L.V. uitgeschreven voor maandag 22 februari 1993.

>

 

De fusie

Geplaagd door een enigszins ongunstige ligging, ondanks de geweldige velden waarover de vereniging beschikte, en de concurrentie van andere opkomende sporten liep het ledenaantal tussen 1986 en 1992 gestaag terug.
In 1993 werd er een fusie met SV Ornas aangegaan. Hiermee groeide de jeugdafdeling en had de nieuwe vereniging HSV Archipel-Ornas zowel een zaterdag- als een zondagafdeling.
Omdat er op het terrein van HSV Archipel-Ornas een golfbaan was gepland, is in 2002 HSV Archipel-Ornas opgegaan in de fusievereniging vv JAC (JAC Archipel-Ornas Combinatie). JAC speelde toen al een seizoen op het terrein aan de Waalsdorperweg hoek Benoordenhoutseweg. Door deze fusie ontstond onder de naam JAC een vereniging met zowel een zaterdag- als een zondagafdeling. De zondagafdeling van JAC heeft echter nog maar twee seizoenen bestaan.

Grote namen
Eén van de ‘grote namen’, die ooit bij HVV Archipel gevoetbald heeft, is Bram Appel. Hij speelde o.a. voor ADO, Stade de Reims, Fortuna en PSV. Hij was samen met Theo Timmermans de initiatiefnemer voor het bekende Watersnoodduel in 1953. De Nederlandse Profs speelden tegen Frankrijk (met een sterke professioneel team) te Parijs. De uitslag was 1-2 voor Nederland en Bram scoorde 1 x. Totaal kwam hij 12 keer voor Nederland uit en scoorde daarin 10 doelpunten; een goed gemiddelde dus.


                   Bram Appel (rechts) op bezoek bij zijn oude club in mei 1987.

Belangrijke leden
Zoals vele verenigingen heeft ook Archipel (zeer) belangrijke leden gekend. Zonder andere te kort te doen worden er hier een aantal genoemd:
Chris Driehuis (een van de mannen van het 1e uur en vele tientallen jaren penningmeester; Erelid en koninklijk onderscheiden), Albert Nijhuis (Erevoorzitter), Roel Puister (Erelid en ook koninklijk onderscheiden voor zijn verdiensten). Maar ook Cor den Dulk, Gerard van Wanrooy, Leen Zuidwijk, Toon van Gils, Henk de Bruijn, Gerard Driesen, Piet de Roos, Piet Schoenmaker, Nelis Sloover, Jacques van der Spek, Karel Pondman, Joop van Zaanen en Ben Vorwald. De meesten van hen hebben dan ook de status van erelid bereikt voor hun vele verdiensten voor de vereniging.
Verder mogen we hier een aantal zeer waardevolle medewerk(st)ers niet vergeten. Mensen die jarenlang op zaterdag en zondag in de kantine hielpen en de kantine, meubilair en opstallen schoon  hielden. Een aantal van hen waren de echtgenotes van leden van de vereniging.

Het complex
Jarenlang bespeelde Archipel het complex aan de Waalsdorperlaan (even voorbij de Buurtweg langs de rand van de Landscheidingsweg en bij het eind van het Theomann Bouwmeesterpad). Vanaf 1920 tot 2002 met een onderbreking van ongeveer 5 jaar door de 2e wereldoorlog heeft Archipel op hetzelfde complex gespeeld. Een bescheiden clubgebouw werd eind 1971 vervangen door een zeer fraai clubgebouw met een tiental kleedkamers en douchegelegenheid. Eindelijk was er toen een clubgebouw dat paste bij de velden, want van de vier velden waren er twee toch wel van uitzonderlijk goede kwaliteit, mede door de ligging langs de duinrand. Vele bezoekende verenigingen complimenteerden dan ook de vereniging voor zo’n geweldige accommodatie.

>

WE ZIJN NOG OP ZOEK NAAR NOG VEEL MEER HISTORIE EN OUDE FOTO’S VAN ARCHIPEL. WIE KAN ONS DAARMEE HELPEN?
Mail dan naar haagse.voetbalhistorie@gmail.com

>

>

Speciale dank aan Joop van Mosel, Theo van Zeeland ,Ron Pondman en ere voorzitter van Archipel Albert Nijhuijs

 

 

 

 

Palmares Archipel

Kampioenschappen:
1927-1928 1e klasse B HVB
1941-1942 4e klasse D *
1942-1943 4e klasse B *
1945-1946 4e klasse B
1950-1951 4e klasse A
1957-1958 3e klasse A *
1967-1968 4e klasse B
1986-1987 1e klasse A HVB
* = geen promotie

Andere prestatie’s:

Parade der trainers bij Hvv Archipel:

1960-1961 ?
1961-1962 ?
1962-1963 ?
1963-1964 ?
1964-1965 Dick Korte
1965-1966 ?
1966-1967 Aad Janssen
1967-1968 .. de Korte
1968-1969 .. de Korte
1969-1970 ?
1970-1971 ?
1971-1972 Wim van het Zandt
1972-1973 Wim van het Zandt
1973-1974 Wim van het Zandt
1974-1975 Joop Jochems
1975-1976 Joop Jochems
1976-1977 Joop Jochems
1977-1978 Joop Jochems
1978-1979 Hans Hillebregt
1979-1980 Hans Hillebregt
1980-1981 Hans Hillebregt
1981-1982 ?
1982-1983 Simon Venema
1983-1984 Jan Zoetemelk
1984-1985 Jan Zoetemelk
1985-1986 Jacques Prins /
1986-1987 Peter Hoet
1987-1988 Peter Hoet / Chiel Hartman (a.i.)
1988-1989 Ron Pondman
1989-1990 Ron Pondman
1990-1991 Ron Pondman
1991-1992 Ron Pondman
1992-1993 Ron Pondman

 

 

Jarenlang bespeelde Archipel het complex aan de Waalsdorperlaan (even voorbij de Buurtweg langs de rand van de Landscheidingsweg en bij het eind van het Theomann Bouwmeesterpad). Vanaf 1920 tot 2002 met een onderbreking van ongeveer 5 jaar door de 2e wereldoorlog heeft Archipel op hetzelfde complex gespeeld.

* Albert Nijhuis: Onderscheiden met de Gouden Ere Speld van de afdeling
’s-Gravenhage van de K.N.V.B.

** Chris Driehuijs: Onderscheiden op 1 juni 1960 met het Zilveren Bonds Onderscheidingsteken van de K.N.V.B. en Ere lid van de K.N.V.B. per 16 mei 1970 en op 30 mei 1970 Koninklijk onderscheiden i.v.m zijn verdiensten voor Archipel.

*** Roel Puister: Op 26 mei 1990 Koninklijk onderscheiden met de Ere medaille van Oranje Nassau in zilver i.v.m. zijn verdiensten voor Archipel.

**** Nelis Sloover: Op 1 juni 1960 onderscheiden met de Zilveren Ere Speld van de afdeling ’s-Gravenhage van de K.N.V.B.