vv JAC

Den Haag
29-09-1923 - 30-06-2008

JAC vlag - kopie

A.V.V. de oorsprong van JAC

Een aantal jaren na de Eerste Wereldoorlog kregen een viertal vrienden de Rooy, Dubbeldam, Duitemeijer en Jansen een verlangen om zich aan te sluiten bij een voetbalvereniging genaamd Rijks Ambtenaren Sportvereniging (R.A.S.). Binnen deze club was er echter veel “herrie” en de secretaris van deze club was niet meer in staat om wedstrijden te regelen. Dit was het sein voor het viertal vrienden om tezamen met 7 andere leden van R.A.S. op te stappen en zelf een voetbalvereniging met als naam Ambtenaren Voetbal Vereniging (A.V.V.) op te richten. De oprichtingsdatum van A.V.V. (de kiem van wat later zou uitgroeien tot J.A.C.) was 29 september 1923. R.A.S. werd overigens vlak hierna opgeheven en heropgericht in 1928.
Het vinden van een speelveld was niet moeilijk, achter de legendarische boerderij van Pex (de naam leeft nu nog steeds voort in de bosjes van Pex) was een zandveldje waarop men altijd kon voetballen. De stallen en schuren van de boerderij leverden kleedgelegenheid en in de rust kon je verse melk kopen.
Nadat een in 1924 opgerichte Kantoor Zaterdagmiddag Competitie Bond geen lang leven was beschoren leverde een in 1925 ondernomen poging meer succes op. Op 1 september 1925 werd de oprichting van de Residentie Voetbal Combinatie een feit. Op 25 januari 1927 werd deze naam veranderd in Haagsche Kantoor Voetbal Bond (H.K.V.B.).
A.V.V. behoorde met nog 12 andere verenigingen (waaronder Petrolea) in 1925 tot de oprichters van deze nieuwe organisatie. Toen de H.K.V.B. eenmaal leiding ging geven kwam er gaandeweg georganiseerd voetbal op de zaterdagmiddag tot stand. Uit deze periode stamt ook de benaming zaterdagmiddagvoetbal omdat het heel gewoon was dat je in die tijd op zaterdag tot 13.00 uur moest werken.
Het ledenaantal van A.V.V nam flink toe. Vooral ambtenaren van Rijks Belastingen kwamen bij A.V.V voetballen. Toen er eenmaal zoveel medewerkers van Rijks Belasting zich als lid hadden aangemeld besloten deze medewerkers toch weer om een eigen voetbalvereniging op te richten. En zo geschiede, op 1 juli 1928 werd Rijks Ambtenaren Sportvereniging (RAS) opnieuw opgericht. Na deze afscheiding heeft A.V.V. tot aan de fusie in 1940 een rustig en bescheiden bestaan gehad. Meestal werd er met 1 elftal (sommige jaren twee elftallen) aan de competitie deelgenomen. Prestaties waren er nooit, genoegelijk voetbal was en bleef de hoofdzaak.
Ergens in de dertiger jaren (de juiste datum is niet meer bekend) betrok A.V.V. het veld aan de Buurtweg (Duinhorst) en bleef daar als zelfstandige vereniging gevestigd tot 1940. A.V.V. verleende wel inwoning aan voetbalvereniging J.W.X. waarmee een hechte relatie mee werd opgebouwd.

J.W.X. de oorsprong van JAC

De naam J.W.X. werd hier al genoemd en we zullen de geschiedenis van deze club ook uitlichten omdat na de fusie van A.V.V. en J.W.X. in 1940 J.A.C. is ontstaan.
In 1925, de na-oorlogse periode die ook wel de “roary twenty’s” werden genoemd kwam in de Archipelwijk (toen ook wel Indische buurt genoemd) de Jeugdkring Wijk X tot leven. Onder leiding van de heer J.J.Engelsman werd aan de jeugd van deze Nederlandse Hervormde Gemeente een zinvolle vrijetijds besteding geboden. Deze vereniging regelde activiteiten zoals handenarbeid, zang, toneel, taal, wandelsport e.d.
J.W.X stond overigens voor Jeugdkring Wijk X, waarbij de X voor het Romeinse getal 10 stond.
Het jeugdvoetbal kreeg gaandeweg steeds meer grip op de jeugd bij J.W.X en zodoende begon men in seizoen 1934/1935 met de afdeling voetbal. Het voetbalbestuur bij J.W.X bestond o.a. uit Wim Innemee als secretaris en Jan Bach als penningmeester.
Veel stelde het voetbal bij J.W.X nog niet voor. Gespeeld werd op een stukje braakliggend terrein aan de van Zaeckstraat. De toetreding tot de H.K.V.B. eind 1934 dwong J.W.X echter om te zoeken naar een echt voetbalveld. De club vond een terrein bij bedrijfsvoetbalclub v.d.Heem&Bloemsma (wat later Erres werd) aan het Groenendaal bij Buurtweg op de grens van Den Haag en Wassenaar. Op deze lokatie speelde later Archipel. Men heeft daar niet lang gevoetbald want vanaf seizoen 1937-1938 koos J.W.X voor inwoning bij A.V.V. aan de Buurtweg. J.W.X bleef de moederclub trouw maar op een gegeven moment ging de voetbalafdeling toch wel een eigen leven leiden. Op het hoogtepunt van de bloei bezat de club 2 senioren en 2 juniorenelftallen.

Het ontstaan van J.A.C.

We schrijven 1940 en de oorlog in Nederland dreigt. A.V.V. en J.W.X kunnen rustig blijven voetballen voor zover tenminste de militaire verloven weer eens niet werden ingetrokken want dan hadden wel A.V.V. en J.W.X de grootste moeite om een elftal compleet te krijgen. Na de verpletterende meidagen van 1940 herstelde het openbare leven in Nederland zich gaandeweg. Men begreep dat men zich sterk moest maken tegenover de bezettende macht en daardoor kwamen er vele fusies in de sportwereld tot stand, vooral in de voetbalwereld. Voor Den Haag betekende dit dat de Haagsche Kantoor Voetbal Bond zich aansloot bij de Haagsche Voetbal Bond die op zijn beurt weer opging in de Nederlandsche Voetbal Bond (de K van Koninklijke moest eraf van de Duitsers).
Voor A.V.V. en J.W.X die na de mobilisatie een enorme leegloop onder de leden hadden was een fusie geen ingewikkelde zaak, er was n.l al een gezamenlijk veld met een eenvoudige kleedlokaal. Op 1 september 1940 werd de fusie tussen A.V.V. en J.W.X officieel een feit en ging de nieuwe fusieclub verder onder de naam J.A.C (Jeugdkring Ambtenaren Combinatie).
Er was echter nog een stille fusiepartner in het spel n.l. Blauw Zwart een personeelsvereniging van de Uitgeversmaatschappij Martinus Nijhoff die altijd een graag geziene gast was bij de jaarlijkse georganiseerde zomerfeesten bij J.W.X. Een aantal spelers van deze personeelsvereniging stopte ermee en toen besloot de rest zich aan te sluiten bij J.A.C.

Voetbal in de oorlogjaren

J.A.C. ging met 2 elftallen deelnemen aan de competitie, het eerste elftal in de 2e Klasse B en het tweede elftal in de reserve 2e Klas. In die periode bestond een Klasse maar uit 8 teams. De speelruimte die ontstond door de geringe grootte van de competities werd in het seizoen 1940-1941 opgevuld door toen al populaire bekerwedstrijden. Na overwinningen op SV’35 (5-1), R.A.S.(5-0), Die Haghe (3-0) en Semper Altius (2-1 n.v.) kwam J.A.C. in de finale terecht. De finale speelde J.A.C. tegen Minerva Boys en de uitslag eindigde na de verlenging in 3-3. Nu mocht er in de oorlogsjaren binnen 3 dagen geen tweede wedstrijd gespeeld worden. Ook mocht er niet buiten het seizoen gevoetbald worden dus beide clubs besloten om de tweede wedstrijd vlak voor het begin van het nieuwe seizoen te voetballen. In deze finale zette J.A.C. de kroon op haar eerste seizoen door de finale met 4-2 te winnen.


JAC 1 in 1941 , kampioen 2e klasse HVB. V.l.n.r. Scheidsrechter Hakkenbroek, Piet de Goede, Hans v.d. Brugge, Pauwels, Gerard Erdbrink, Leen Nijhuis, Wim de Jel, Hendriks, v.d.Lans, Albert Samuels de Wilde, Jan Advocaat en Roos.

In seizoen 1941-1942 begon J.A.C. maar liefst met 3 seniorenelftallen en 1 adspiranten (jeugd)elftal. Door de verplichte arbeid in Duitsland moest er 1 elftal worden terug getrokken. J.A.C. 1 speelde maar 10 competitiewedstrijden maar werd wel kampioen in de 2e Klasse A met 17 punten en met een doelsaldo van 44-15.
Met de kampioen van de andere 1e Klasse V.O.G. moest J.A.C. spelen om het algeheel kampioenschap en voor promotie naar de N.V.B. De eerste wedstrijd won J.A.C.  met 7-1 maar de terugwedstrijd werd met 4-3 verloren waardoor er een beslissingswedstrijd volgde en deze werd met 4-1 door J.A.C. gewonnen zodat J.A.C. naar de N.V.B. promoveerde. Grote man bij J.A.C. in de wedstrijd was Leen Nijhuis die 3 doelpunten voor zijn rekening nam.
In het voorjaar van 1943 speelde J.A.C. 1 een wedstrijd tegen DEVJO 1. Dit was de laatste wedstrijd van DEVJO 1 want door veel ledenverlies werd DEVJO opgeheven. Een aantal spelers van DEVJO, waaronder de later bekende sportjournalist Herman Kuiphof, besloten zodoende om bij J.A.C. te gaan voetballen.


JAC 1 seizoen 1943-1944 met Herman Kuiphof en keeper Huib Vrijenhoek, die na de oorlog 3 keer in het Nederlands zaterdagelftal zou spelen.


 Nog een keer JAC 1 , seizoen 1943-1944. Staand , 2e van rechts, Herman Kuiphof

In dat zelfde voorjaar kon J.A.C. ineens niet meer op haar eigen terrein aan de Buurtweg terecht. Op het terrein waren door de Duitsers enorme palen neergezet zodat de geallieerden daar niet konden landen. J.A.C. moest op zoek naar een nieuw speelterrein en kon terecht bij Wilhelmus toen spelend aan de Oosteinde 283.

Seizoen 1944-1945

Na de eerste wedstrijd van seizoen 1944-1945 (uit tegen Ter Leede) nog gespeeld te hebben hield het voetbal dit seizoen definitief op. Na de gebeurtenissen in Nederland op 6 september 1944, beter bekend als “Dolle Dinsdag”, kon ondermeer de voetbalcompetitie wel worden vergeten. Elke clubactiviteit werd namenlijk door de Duitsers verboden. De “Dolle Dinsdag” luidde weliswaar het begin van het einde van de oorlog in, voor Nederland kwam eerst nog de ellendige periode van de bezettingstijd, gekenmerkt door enorme schaarste, vreselijke honger en bittere kou.

Op 5 mei 1945 kwam dan eindelijk de onvergetelijke Bevrijdingsdag, de dag die voor allen, die hem bewust beleefden, nimmer zal worden vergeten. Zo kwam er dan ook een einde aan de vijf lange bezettingsjaren. Vrijwel alle (oud)leden van JAC hadden weer honger naar de bal en meldde zich weer direct aan als lid. De vereniging kon alweer in de zomer van 1945 trainen omdat wonder boven wonder het Wilhelmus terrein geheel niet ten offer was gevallen voor de “hongerwinter”.
A.V.V. en J.W.X. hielden zich voor 1940 bezig met recreatievoetbal maar J.A.C. richtte zich vanaf 1940 op het prestatievoetbal. Vol ambitie ging de club hiermee na de bevrijding verder.

Seizoen 1945-1946

In het eerste seizoen na de oorlog werden bij het zaterdagvoetbal vier Afdelingen geformeerd waarbij zoveel mogelijk elftallen uit stad of naaste omgeving bij elkaar waren ondergebracht. De kampioenen van de 4e Klasse A, B, C en D zouden dan tot slot een competitie om het Kampioenschap der N.V.B./Z.M.C.(Zaterdag Middag Competitie) gaan spelen.

Het eerste elftal van JAC werd ingedeeld in de 4e Klasse C van de N.V.B. met daarin als tegenstanders: C.S.V.D. (Delft), sv Die Haghe, Ornas, PTT en Semper Altius.
Op zaterdag 13 oktober 1945 begon voor JAC 1 de competitie met een thuiswedstrijd tegen Ornas (uitslag nog onbekend).

>

Seizoen 1946-1947

Eén van de doelen van de voetbalvereniging JAC was een eigen accommodatie met voldoende speelvelden en een clubgebouw want in het seizoen 1946-1947 kon alleen nog maar het eerste elftal van JAC bij Wilhelmus terecht. De lagere elftallen vonden onderdak bij voetbalvereniging Spoorwegen aan de Rotterdamseweg in Rijswijk.

>

Seizoen 1947-1948

In seizoen 1947-1948 kon alleen J.A.C.1 bij Spoorwegen terecht en konden de lagere elftallen bij A.V.V. aan de Fruitweg voetballen.

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1947-1948 uit de volgende clubs samengesteld: CNV, ‘s-Gravenzandse SV, JAC, Katwijk, Leiden, Noordwijk, Ornas, PTT, Semper Altius en Ter Leede.

JAC 1 presteerde deze competitie naar behoren. Van de 18 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 5 verloren. Met 20 punten, en een doelgemiddelde van 46 voor en 30 tegen, eindigde men op de derde positie van de ranglijst van de 4e Klasse A. Kampioen werd Noordwijk met 25 punten en tweede eindigde CNV met 21 punten.

Seizoen 1948-1949

In seizoen 1948-1949 kon ook het eerste elftal van JAC op de, overigens slechte, velden van A.V.V. aan de Fruitweg te Den Haag terecht. Die Haghe was daar trouwens de buurman van JAC.

Jubileumnummer van het clubblad.

Het eerste elftal van JAC werd voor dit seizoen ingedeeld in de zaterdag 4e Klasse B met ditmaal als tegenstanders: Excelsior Maassluis, GEB, Monster, Ornas, Sunlight, Unicum, VOG en VVOR.

Het vlaggenschip van de vereniging kende een matig seizoen. Van de 16 competitiewedstrijden werden er 5 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 12 punten, en een doelgemiddelde van 34 voor en 36 tegen, eindigde men op de zevende positie van de ranglijst van de 4e Klasse B en hield hiermee alleen Unicum (9 punten) en VOG (7 punten) onder zich.

Seizoen 1949-1950

Ondanks alle gastvrijheid die de club aan de Fruitweg genoot, bleef men weemoedig verlangen naar een veld bij omgeving Clingendael. Eén van de vele nieuwe voetbalverenigingen die na de oorlog werden opgericht, SVT genaamd, had beslag weten te leggen op enkele velden op de hoek van de Buurtweg/Landscheidingsweg. Vanaf seizoen 1949-1950 kon J.A.C. als onderhuurder bij S.V.T. terecht.

De indeling van JAC 1 voor het seizoen 1949-1950 in de zaterdag 4e Klasse A van de KNVB luidde als volgt; HTSV, JAC, Jodan Boys, Katwijk, Leiden, RCL, Ter Leede, VOG en VWS.

Het eerste elftal van JAC kende een uitstekend seizoen waarin men uiteindelijk het kampioenschap wist te behalen. Van de 16 competitiewedstrijden werden er 11 in winst omgezet, speelde men 2 keer gelijk en werd er 3 maal verloren. Met 24 punten, en een doelgemiddelde van 37 voor en 18 tegen, haalde JAC het kampioenschap van de 4e Klasse A binnen en promoveerde hiermee naar de 3e Klasse KNVB. Ter Leede en HTSV eindigde op een gedeelde tweede plaats met slechts 1 punt minder dan JAC.

Seizoen 1950-1951

<

>

De jaren 1950 t/m 1959

J.A.C. was in deze periode ook in onderhandeling met de zaakwaarnemer van de oude heer Jochems die eigenaar was van heel veel grond in Wassenaar. Na lange onderhandelingen bleek de heer Jochems bereid om een stuk van zijn uitgestrekte bezittingen te verhuren om als voetbalvelden in te richten. Dat stuk grond lag ingeklemd tussen de van Brienenlaan, de Waalsdorperlaan en de Tankgracht later beter bekend als het Oostersportpark. Dit was een enorm lap woeste grond omdat er veel zand was over verspreid na het graven van de Tankgracht door de Duitsers. Het grootste probleem was echter dat door deze woeste grond het gras maar niet wilde groeien. J.A.C. haalde deskundige dhr.Lisput (de groundman van de Roggewoning) erbij om zodoende de zandvlakte weer om te toveren tot een mooie groene vlakte. Deze “grassprietenaktie” heeft de club J.A.C. veel centen gekost. Het was dan ook zeer spijtig dat alle onderhandelingen met de heer Jochems werden stopgezet omdat er geen enkele garantie kon worden gegeven omtrent het tijdstip van in gebruikneming van de velden.
In het seizoen 1950-1951 kwam J.A.C. dan toch terecht op het Oostersportpark. Echter niet als eigenaar maar als onderhuurder bij Marathon en sv de Jagers. Dit deed de club wel pijn want immers J.A.C. had alle kosten betaald om het Oostersportpark van een mooie grasvoorziening te voorzien. Zes seizoenen lang heeft J.A.C. van Oostersportpark gebruik kunnen maken. In 1955 kreeg toenmalig secretaris van J.A.C. Ad Verstraten te horen dat de velden van AVA 1845 (later Nationale Nederlanden) weer vrij zouden komen omdat de directie van Nationale Nederlanden bezwaren had tegen het voorgelegde contract van de velden. Onmiddellijk kwam het J.A.C. bestuur in actie en er werd een commissie gevormd bestaande uit de heren Innemee, Verstraten, Goudkamp en Bol die de onderhandelingen verder zouden voeren en rapport zou uitbrengen.

Eigen terrein JAC aan de Buurtweg

Op 25 januari 1956 deelde de trotse voorzitter W.Innemee in de J.A.C.koerier mede dat J.A.C. eindelijk een eigen terrein aan de Buurtweg, dicht tegen de toen nog niet bestaande Landscheidingsweg (eigenlijk de restanten van de spoorbaan richting Scheveningen) heeft met 3 voetbalvelden waarvan één veld aan de KNVB afmetingen voldeed met daarbij een fraai paviljoen met consumptietent en drie schitterende aangelegde tennisbanen.
Na die publicatie van 25 januari kwam de hele zaak in een stroomversnelling. Op 1 maart 1956 werd via een contract met grondeigenaresse mevrouw M.Burgerhout-Jochems de huur van voetbalvereniging A.V.A.1845 door JAC overgenomen. In dit contract werden wel een aantal belangrijke zaken overeengekomen zoals;
1. JAC was aan A.V.A.1845 een koopsom verschuldigd voor de overname van het op het sportpark geplaatste paviljoen met de daarin bevindende inventaris. Dit bedrag werd vastgesteld op f.5.125,=
2. JAC moest tot 1 juli 1956 iedere zaterdag het hoofdveld aan A.V.A.1845 afstaan.
3. Tot het einde van het tennisseizoen (16 oktober 1956) mocht A.V.A.1845 op dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag de hele dag gebruik maken van de 3 tennisbanen op het sportpark.
4. JAC nam de huurovereenkomsten die A.V.A.1845 met onderhuurders VOGEL, Texas en Insulinde over en dat betekende de volgende voorwaarden:
a. Voetbalvereniging VOGEL had iedere dag recht op één veld.
b. Voetbalvereniging Texas had iedere zondag recht op één veld.
c. Voetbalvereniging Insulinde had om de veertien dagen op zaterdag recht op één veld.

De contributie voor de J.A.C. leden werd wel verhoogd. De senioren moesten voortaan 50 cent per week en junioren f.1,10 per maand betalen. Op het nieuwe sportpark behoefden men echter niet meer de fietsenstalling te betalen en dat gaf toch weer een besparing van 20 cent per maand.
Op 30 april 1956 ging de J.A.C. vlag boven het eigen complex officieel in top. Dit gebeurde bij het jaarlijkse Jac.de Rooytoernooi waarvoor de Haagse burgemeester Mr. W.F.Schokking de aftrap deed. J.A.C. had eindelijk een eigen terrein waar de club tot het jaar 2001 heeft gevoetbald.
De tennisbanen werden door JAC gebruikt voor een interne competitie. Vele toenmalige eerste elftal spelers studeerden, of hadden dat gedaan, aan de HSLO (Haagse -hoge- school voor lichamelijke opvoeding) en combineerden voetbal en tennis.
In de eerste jaren na de aankoop werden de bestaande opstallen verbeterd, werd een bestuurskamer gemaakt en uiteindelijk werd de kantine, eigenlijk een grote kleedkamer met een uitgifteluik, omgevormd tot een echte kantine.

Jeugdvoetbal

In seizoen 1950-1951 begon J.A.C. na acht jaar zonder jeugdvoetbal gespeeld te hebben wederom een juniorenelftal in te schrijven wat een groot succes werd. Er werden steeds meer jongens lid van J.A.C. zodat de jeugdafdeling enorm groeide. In dit zelfde seizoen 1950-1951 degradeerde het eerste elftal naar de 4e Klasse KNVB. J.A.C. kwam een beetje in een verval want twee seizoen later bleek ook die 4e Klasse te hoog gegrepen en degradeerde J.A.C.1 naar de H.V.B. klasse. Al hoewel de prestaties minder werden groeide de club enorm. Het aantal elftallen verdubbelde in zes jaar tijd van 7 naar 14. In seizoen 1954-1955 had J.A.C. maar liefst 6 jeugdelftallen waaronder 2 A elftallen. Door de enorme geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog profiteerde ook JAC want in seizoen 1958-1959 had de club maar liefst 134 jeugdleden.

Seizoen 1960-1961

Na de opkomst van de geboortegolf kreeg J.A.C. midden in de jaren zestig met haar jeugd een diepe inzinking te verwerken. Veel jongeren richtten zich op hun toekomst gerichte studie zodat men stopte met voetballen. In het seizoen 1960-1961 was daar nog weinig van te merken. J.A.C. telde in dit seizoen 194 jeugdleden waaronder maar liefst 8 C elftallen.

De zaterdag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1960-1961 uit de volgende clubs samengesteld: DEVJO, DSO, Hoekse Boys, JAC, Jodan Boys, De Lier, Oegstgeest, Scheveningen Holland Sport (S.H.S.), Spirit en VWS.

J.A.C. begon uitstekend aan de competitie met o.a. grote overwinningen op Oegstgeest (1-6), DEVJO (5-0), De Lier (0-8) en Spirit (7-3). Behalve J.A.C. won ook S.H.S. al haar wedstrijden zodat beide clubs al vroeg in de competitie afstand namen van de overige clubs van de 4e Klasse B.
Op 12 november volgde dan de topper J.A.C.-S.H.S. Scheveningen Holland Sport trok uiteindelijk aan het langste eind (1-2) en bezorgde J.A.C. hiermee het eerste puntenverlies. Ook na deze wedstrijd bleven J.A.C. en S.H.S. maar gewoon doorgaan met winnen zodat de stand tijdens de winterstop bovenin de 4e Klasse B als volgt er uit zag: 1. S.H.S. 10-20, 2. J.A.C. 8-14 en 3. DEVJO 10-9.

Het was dus vrij duidelijk dat de strijd om het kampioenschap tussen S.H.S. en J.A.C. zou gaan. J.A.C. verzwakte niet na de winterstop en ging zodoende gewoon verder met overwinningen op De Lier (5-2), Spirit (1-2), Oegstgeest (5-0), Jodan Boys (4-0) en Hoekse Boys (1-4). Helaas voor J.A.C. bleef S.H.S. ook maar steeds haar zegereeks voortzetten.
Echter op 11 maart 1961 liepen de “Oranje-hemden” in Gouda tegen hun tweede nederlaag aan. Jodan Boys was met 2-1 te sterk. Frappant was dat S.H.S., dat op dat moment al 13 wedstrijden op rij had gewonnen, in deze speelronde ook tegen haar (eerste) nederlaag aanliep.
J.A.C. kwam na deze nederlaag in een mindere fase terecht met een gelijkspel (0-0) tegen DSO en verlies (1-3) tegen SV’35. Na 16 wedstrijden was het verschil met koploper S.H.S. hierdoor opgelopen tot 5 punten.
In de 17e speelronde won J.A.C. met 3-2 van VWS en speelde S.H.S. 1-1 gelijk bij SV’35. Op 8 april stond de alles beslissende topper S.H.S.-J.A.C. op het programma. Bij winst van Scheveningen Holland Sport kon de kampioensvlag in top. J.A.C. liet dit echter niet gebeuren en won uiteindelijk zeer knap met 0-1.
Met nog twee competitiewedstrijden te gaan had koploper S.H.S. nu 31 punten, dat waren nu nog maar 2 punten meer dan concurrent J.A.C. In de voorlaatste speelronde wisten zowel S.H.S. als J.A.C. hun wedstrijd te winnen. S.H.S. deed dit met 2-1 van DSO en J.A.C. haalde genadeloos uit bij SV’35 (1-7).

In de laatste competitieronde stonden de wedstrijden J.A.C.-Hoekse Boys en Jodan Boys-S.H.S. op het programma. S.H.S. had dus aan een gelijkspel voldoende om het kampioenschap te kunnen gaan vieren. Het liep echter allemaal anders want S.H.S. verloor in Gouda met 3-1. En omdat J.A.C. wel gewoon Hoekse Boys met 3-1 versloeg eindigde beide clubs met 33 punten uit 20 duels op de gedeelde eerste plaats van de 4e Klasse B. Er moest dus een beslissingswedstrijd gespeeld gaan worden tussen J.A.C. en S.H.S. met de titel van de 4e Klasse B als inzet.


Seizoen 1960/1961. SHS had in de laatste wedstrijd tegen Jodan Boys aan één punt genoeg, maar verloor met 3-1. Daardoor eindigden JAC en SHS gelijk in de 4e klasse B. SHS won de beslissingswedstrijd na verlenging en JAC moest nog 5 jaar wachten op promotie.

Seizoen 1961-1962

In het seizoen 1961-1962 kondigde zich heel schuchter een teruggang aan in het aantal leden. Ditmaal had J.A.C. 181 jeugdleden. Nieuwkomers in dit seizoen waren o.a. Krijn Korbee, Joop en Arno v.d.Stroom, Cock Jol en Rob v.d.Maas.

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1961-1962 uit de volgende clubs samengesteld: GWS, Hoekse Boys, JAC, Katwijk, Koudekerk, Leiden, Lisser Boys, Oegstgeest, RCL en SVOW.

>

<

Seizoen 1962-1963

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1962-1963 uit de volgende clubs samengesteld: DEVJO, GWS, JAC, Katwijk, Lisser Boys, Rouwkoop, Semper Altius, Scheveningen Holland Sport (S.H.S.), Sportlust’46, SVOW en SV’35.

JAC draaide een uitstekend seizoen. Sterker nog, op de laatste speeldag van de competitie won JAC op zaterdag 18 mei 1963 met 3-1 van GWS en stonden de “Oranjehemden” met 31 punten op de eerste plaats. Het vreemde in deze begin jaren zestig was echter dat de nummer twee (Lisser Boys) met 30 punten nog een wedstrijd moest inhalen en dat zelfs de nummers drie (SHS) en vier (SVOW) nog slechts 17 wedstrijden hadden gespeeld. Kortom, van competitievervalsing had de KNVB in de jaren zestig blijkbaar nog niet van gehoord.
Uiteindelijk eindigde SVOW en Lisser Boys met 32 punten gezamenlijk op de eerste plaats van de 4e Klasse en moest er een beslissingswedstrijd komen tussen deze twee teams wie zich uiteindelijk kampioen mocht gaan noemen.
JAC eindigde uiteindelijk op de derde plaats. Van de 20 wedstrijden wist men er 15 in winst om te zetten, speelde men 1 keer gelijk en werd er 4 maal verloren. Het doelsaldo van JAC 1 was dit seizoen 67 voor en 36 tegen.
SVOW werd uiteindelijk de kampioen.

<

Seizoen 1963-1964

>

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1963-1964 uit de volgende clubs samengesteld: Be Fair, Bodegraven, Insulinde, JAC, Lisser Boys, MFB, Oegstgeest, ORNAS, SV’35 en Unicum.

Dit seizoen bestond de 4e Klasse A slechts uit tien clubs. Van de uiteindelijke 18 competitiewedstrijden wist JAC er 9 in winst om te zetten, speelde men 3 keer gelijk en werd er 6 maal verloren. Hierdoor eindigde JAC, met 21 punten en een doelsaldo van 47 voor en 30 tegen, op een keurige gedeelde derde plaats samen met Ornas. Kampioen MFB (30 punten) en nummer twee Lisser Boys (28 punten) waren dit seizoen duidelijk sterker.

<

Seizoen 1964-1965

Een harde klap kreeg J.A.C. in seizoen 1964-1965 want toen telde de club nog maar 121 jeugdleden. Wel meldden de nieuwe jeugdleden Martin Jol, Jaap Lolkema, Hans Taal, Kees van Eck, Rijk Polman en Rijk Evers zich aan.
In 1965 was het vooral aan Bas van de Wetering te danken dat J.A.C. onder toeziend oog van vele autoriteiten een nieuwe lichtinstallatie kon presenteren. Zodoende konden de J.A.C-ers eindelijk verlicht trainen.

>

Seizoen 1965-1966

<

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1965-1966 uit de volgende clubs samengesteld: Hazerswoudse Boys, JAC, Katwijk, Koudekerk, Lisser Boys, Maasdijk, Oegstgeest, Rouwkoop, Rijnstreek en TAVV.

Het eerste elftal van JAC presteerde uitstekend dit seizoen en na een lange nek-aan-nek-race met de v.v. Katwijk werd uiteindelijk het kampioenschap van de 4e Klasse A veroverd. Van de slechts 18 competitiewedstrijden werden er door JAC 13 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en slechts 2 verloren. Met 29 punten, en de doelcijfers 55-17, eindigde JAC dus zoals gezegd op de eerste positie van de ranglijst en kon zodoende de kampioensvlag in top. Katwijk eindigde als tweede met 28 punten.

Kampioenschap 1965-1966 (1) - kopie JAC 1 kampioen van de zaterdag 4e Klasse A KNVB in seizoen 1965-1966. V.ln.r: Henk Tegelaar,Hans Tuyt, Rob van Dullemen, Piet Nieuwenhuizen, Dick van der Waal, Teun van Oosten, Piet Duiker (leider), Lolke Lolkema, Wim Sleyster, Jos Schulte, Aad van de Wetering, Bram vd Kooij, dhr Rolfes (trainer) en Wim Dominicus.

Seizoen 1966-1967

<

>

Seizoen 1967-1968

Het dieptepunt qua jeugdleden beleefde J.A.C. in seizoen 1967-1968 want toen telde de club nog maar 96 jeugdleden. Echter na dit seizoen kwam er weer een flinke opleving bij de jeugd van J.A.C.

De indeling van de zaterdag 3e Klasse A was in seizoen 1967-1968 als volgt; CSVD, Die Haghe, HVO, JAC, Loosduinen, Monster, Oranje Wit, PPSC, RCL, Scheveningen, TOGR en VVGZ.

In een competitie waarin uiteindelijk CSVD oppermachtig kampioen werd maakte het eerste elftal van JAC ook een goede indruk. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er 9 te winnen,6 gelijk te spelen en werd er 7 keer verloren. Met 24 punten en een doelsaldo van 39 voor en 39 tegen eindigde JAC op een keurige vierde positie van de ranglijst. Dit was achter kampioen CSVD (35 punten), PPSC (28) en sv Die Haghe (25).

>

Seizoen 1968-1969

>

De indeling van JAC 1 voor het seizoen 1968-1969 in de zaterdag 3e Klasse B van de KNVB luidde als volgt; Barendrecht, Capelle, Die Haghe, Excelsior Pernis, JAC, Loosduinen, Monster, Naaldwijk, Pelikaan, RCL, Scheveningen en Unicum.

O.l.v. de nieuwe trainer Jaap van der Zwan speelde JAC een uitstekende competitie maar had het alleen de pech dat Barendrecht net iets beter presteerde. Barendrecht werd dan ook uiteindelijk met 37 punten kampioen. JAC wist van de 22 competitiewedstrijden er 15 te winnen, 2 gelijk te spelen en 5 te verliezen. Met 32 punten, en een doelsaldo van 58 voor en 26 tegen, eindigde JAC dan ook op een prachtige tweede positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1969-1970

In het seizoen 1969-1970 was er een ware explosie van jeugdleden bij J.A.C. want de magische grens van 200 junioren werd overschreden. Eén van de oorzaken hiervan was de invoering van de welpenvoetbalcompetitie van de KNVB. Hierdoor werd de grens van de minimale leeftijd dat de jeugd mocht gaan voetballen van 10 naar 8 jaar verlaagd. Veel nieuwe leden van J.A.C. kwamen uit de wijk het Belgisch Park. In sommigen straten in deze wijk woonde J.A.C. leden zelfs huis aan huis naast elkaar.

>

Seizoen 1970-1971

In het seizoen 1970-1971 had J.A.C. maar liefst 222 jeugdleden en schreef de club hiermee maar liefst 18 jeugdelftallen bij de KNVB voor de competitie in.

>

Seizoen 1971-1972

>

<

Seizoen 1972-1973

>

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: Die Haghe, DUNO, ‘s-Gravenzande, JAC, Koudekerk, Loosduinen, Maasdijk, MVV’27, PPSC, Rozenburg en Vlaardingen.

>

Seizoen 1973-1974

In 1973 verdween het fraaie paviljoen met consumptietent en de drie schitterende aangelegen tennisbanen van het terrein van J.A.C. Voor de mensen die het niet (meer) weten, dit paviljoen was ooit eigendom van voetbalvereniging AVA 1845 en lag tegen de Landscheidingsweg aan. Voor de ruimte die hierdoor ontstond kreeg J.A.C. drie nieuwe velden en een trainingsveld terug. Bovendien kreeg de club een schitterend nieuwe kantine en moderne kleedkamers aan de kant van de Buurtweg aangeboden. Dit hele vernieuwde complex werd in 1973 officieel geopend.


Opening nieuwe kantine van JAC aan de Buurtweg in 1973 V.l.n.r: B.van der Stroom (penningmeester), G.Rog (2e penningmeester), G.Welling (2e voorzitter), H.Weweveling (secretaris), Piet Vink (wethouder van sportzaken), J.Schottelndreier (commissaris), Mr. K.Staab (burgemeester van Wassenaar), J.Hulshof (Commissaris), B.Bol (loco burgemeester Den Haag), P.Kremer (voorzitter).

In het jaar 1973 vierde J.A.C. overigens zijn vijftigjarige jubileum. Er werden velen festiviteiten georganiseerd en één van de hoogtepunten was de wedstrijd van J.A.C. 1 versterkt met de profvoetballers Harry Heijnen, Theo van der Burch en Paul Roodnat tegen het Nederlands Militair Elftal. Deze wedstrijd werd op woensdagavond 29 augustus 1973 gespeeld in het Zuiderpark. Door het slechte weer viel de publieke belangstelling helaas wat tegen maar ondanks de verwachte nederlaag kreeg J.A.C. vele complimenten voor het vertoonde spel.

Onderhuurders

J.A.C. kende al een aantal jaren diversen onderhuurders op hun terrein. Dit waren o.a. de voetbalverenigingen Texas, V.O.G.E.L., Robin Hood, Vliethage en RCDH. Begin jaren zeventig had de overheid geld beschikbaar gesteld voor de Surinaamse samenleving en heeft Robin Hood een eigen clubgebouw en kleedkamers gekregen. Veel plezier heeft men daar niet van gehad. Het aantal inbraken was legio en regelmatig werden ook de ruiten ingegooid. Texas vertrok in 1973 bij J.A.C , V.O.G.E.L. vertrok op 1 april 1976 naar een eigen terrein aan de Genemuidenstraat en RCDH had in 1976 geen bestaansrecht meer en werd opgeheven.

Seizoen 1974-1975

>

<

Seizoen 1975-1976

>

<

Seizoen 1976-1977

>

<

Seizoen 1977-1978

>

<

Seizoen 1978-1979

>

De zaterdag 4e Klasse B van de KNVB was dit seizoen uit de volgende clubs samengesteld: DSVP, Hazerwoudse Boys, JAC, KMD, sc Lisse, Loosduinen, Randstad Sport, SEV, de Sleutels, SVGEB en SVOW.

<

Seizoen 1979-1980

Bij aanvang van het seizoen 1979-1980 was het bestuur van JAC als volgt samengesteld: J.J. Roos (voorzitter), B. Vrolijk (penningmeester), R. v.d. Broek (secretaris) en de commissarissen A. v.d. Bosch, J.C. Gordijn, P.A. Koomen, A.P. Korbee en A. v.d. Stroom. De heer C. Henzen was voorzitter van de Technische Commissie en J.C. Gordijn voorzitter van de Junioren Commissie.

Het bestuur van JAC schreef voor het seizoen 1979-1980 maar liefst 14 seniorenelftallen in voor de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling bestond uit een A1, B1, B2, B3, C1, C2, D1, E1, E2, F1 en F2.

JAC was met dit aantal teams zeker niet de grootste, maar ook niet de kleinste voetbalvereniging in de Haagse regio, maar van de 160 (veld)voetbalverenigingen, die tezamen  de KNVB Afdeling ‘s-Gravenhage vormden, behoorde JAC met dit aantal elftallen wel tot de eerste vijftig verenigingen.
Dit feit was echter voor JAC eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Belangrijker was namelijk dat het ledenbestand van de club heel weinig verloop kende, JAC nog steeds aantrekkingskracht uitoefende en dat de leden zich thuis voelden aan de Buurtweg te Wassenaar.

Na het kampioenschap van vorig seizoen kwam het eerste elftal van JAC in het seizoen 1979-1980 uit in de zaterdag 3e Klasse B van de KNVB en ontmoette daarin: ARC, Die Haghe, DUNO, ‘s-Gravenzande SV, Katwijk, Koudekerk, DSS’26, SVPTT, SV’35, sc Voorne en Xerxes.

De A-selectie van trainer Wim Sleijster was voor dit seizoen uit de volgende spelers samengesteld: Wim van Beusekom, Erik van Doeselaar, Peter Dominicus, Martin den Dulk, Hans van Eck, Kees van Eck, Giel Gordijn, Jaan Gordijn, Martin Gruijs, Marien de Haan, Vinus de Haan, Bert Haneveld, Martin van der Harst, Kees Hoddenbagh, Ed v.d. Heijden, Cock Jol, Frits de Jong, Arno Innemee, Ronald Leder, Jaap Lolkema, Rob van Looyestein, Rob v.d. Maas, Dick v.d. Mark, Koos Mulder, Peter Noordeloos, Dick Polman, Hans Polman, Rijk Polman, Freddy Reynaers, Kees Roos, Nick Sickenga, Giel Spaans, Jurgen Stolk, Arno v.d. Stroom, Hans Taal, Freek den Toom, Wim van Toor, Jaap v.d. Toorn, Sjoerd v.d. Vaart, Wim Verheij, Piet Vogelenzang, Eddy Welling en Frits van Wijk.

<

Seizoen 1980-1981

In het bestuur van J(eugdkring X) A(mbtenaren Voetbal Vereniging) C(ombinatie) had er slechts een bestuurswisseling plaats gevonden. De heer J. Langeraar had als commissaris de plek van P. Koomen overgenomen.

Wederom schreef het bestuur voor het seizoen 1980-1981 14 seniorenelftallen in voor de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling van JAC was bij aanvang van dit seizoen enorm gegroeid en bestond ditmaal uit 3 A-elftallen, 2 B-, 3 C-, 2 D-, 3 E- en 2 F-teams.

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1980-1981 uit de volgende clubs samengesteld: ARC, Die Haghe, DUNO, Excelsior Maassluis, ‘s-Gravenzande SV, JAC, Katwijk, Koudekerk, Maasdijk, Monster, SVPTT en Unicum.

Als opvolger van trainer Wim Sleijster was Pim van der Maas aangesteld als de nieuwe trainer van de A-selectie van JAC. Helaas presteerde JAC 1 dit seizoen niet al te best en eindigde men op de negende positie van de ranglijst. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en gingen er 9 verloren. Hiermee behaalde JAC 20 punten en kende men een doelsaldo van 28 voor en 35 tegen.

<

Seizoen 1981-1982

Bij aanvang van het seizoen 1981-1982 zien we dezelfde bestuursleden op dezelfde functies terug, alleen de commissarissen A. v.d. Bosch, A.P. Korbee en A. v.d. Stroom hadden hun functie neergelegd waardoor er drie vacatures waren ontstaan.

Voor dit seizoen schreef JAC 13 seniorenelftallen in voor de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling van JAC bestond ditmaal uit 2 A-elftallen, 2 B-, 2 C-, 2 D-, 2 E- en 2 F-teams. Bij JAC waren dit seizoen ook 3 teams actief in het zaalvoetbal.

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1981-1982 uit de volgende clubs samengesteld: ARC, Capelle, sv Die Haghe, DUNO, Excelsior Maassluis, ‘s-Gravenzande SV, JAC, Jodan Boys, Katwijk, MVV’27, SVPTT en FC Vlaardingen.

In het tweede seizoen o.l.v. trainer Pim van der Maas speelde JAC in de competitie veel beter. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 10 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 6 verloren. Met 26 punten, en de doelcijfers 24 voor en 17 tegen, eindigde JAC op een keurige derde positie van de ranglijst. Dit was nog achter kampioen Excelsior M (32 punten) en nummer de twee DUNO met 28 punten).

Seizoen 1982-1983

Bij aanvang van seizoen 1982-1983 zien we bij JAC een nieuwe voorzitter want Brand Wubs had de voorzittershamer overgenomen van Koos Roos. Het overige bestuur van JAC zag er als volgt uit: B. Vrolijk (penningmeester), J.J. Roos (secretaris) en de commissieleden R. v.d. Broek, J.C. Gordijn, C.N. de Jong, O.G. van Laar en R.A.F. Meier. C. Henzen was nog steeds voorzitter van de Technische Commissie en Johan Gordijn voorzitter van de Jeugd Commissie.

De v.v. JAC schreef wederom 13 seniorenelftallen in voor de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling bestond dit seizoen uit; 2 A-elftallen, 2 B-, 2 C-, 3 D- en 1 E-team.

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1982-1983 uit de volgende clubs samengesteld: ARC, DUNO, Excelsior Pernis, ‘s-Gravenzande SV, Heinenood, JAC, Katwijk, MVV’27, SVPTT, Ter Leede en Vlaardingen.

<

Seizoen 1983-1984

Binnen het bestuur van JAC had bij aanvang van het seizoen nauwelijks een wisseling plaats gevonden, alleen C. Hensen had zijn taak als voorzitter van de T.C. neergelegd en deze functie stond nu vacant.

In het seizoen 1983-1984 telde JAC ongeveer 400 leden. Met 12 seniorenelftallen telde JAC dit seizoen dus wederom een elftal minder dan het seizoen ervoor. De jeugdafdeling van JAC was voor dit seizoen samengesteld uit een A1, B1, C1, C2, D1, E1 en een F1.

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: ARC, sv Die Haghe, DVO’32, ‘s-Gravenzande SV, Hoekse Boys, JAC, Katwijk, Maasdijk, MVV’27, Sportlust’46, SVPTT en Ter Leede.

<

Seizoen 1984-1985

Bij aanvang van het seizoen 1984-1985 was het bestuur van JAC als volgt samengesteld: Brand Wubs (voorzitter), A. Vrolijk (penningmeester), J.J. Roos (secretaris) en de commissieleden R. v.d. Broek, O.G. van Laar, F.J. Reijnaers, L. de Weerd en J.A. Weverling. De heer J.A. Weverling was tevens voorzitter van de Technische Commissie geworden en L. de weerd voorzitter van de Jeugd Commissie.

De laatste paar seizoenen was bij de voetbalvereniging JAC, qua ledenaantal, helaas een neergaande tendens zichtbaar. Voor het seizoen 1984-1985 schreef het bestuur ditmaal 11 seniorenelftallen in voor de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling van JAC bestond ditmaal uit een A1, B1, B2, C1, D1, E1 en een F1.

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1984-1985 uit de volgende clubs samengesteld: DVO ’32, sv Die Haghe, ‘s-Gravenzande SV, Hoekse Boys, HVO, JAC, Katwijk, Monster, Sportlust’46, Ter Leede, TSB en Zevenhoven.

<

Seizoen 1985-1986

>

<

Seizoen 1986-1987

>


JAC 1 in 1986 , gefotografeerd op het Bankaplein. Achterste rij v.l.n.r: H.Luijkwaal, J.Knoester, S.v.d.Vaart, P.de Ruiter, M.Oosterbaan, M.Duijnmeijer, H.Prins, W.Hofland en P.v.d.Maas. Voorste rij v.l.n.r: P.Dijkstra, R.v.d.Ark, M.den Dulk, D. Tuinenbreijer, J.Vermolen, F den Toorn, M.den Haan en F.Pronk.

>

Seizoen 1987-1988

>

>

Seizoen 1988-1989

>

<

Seizoen 1989-1990

>

<

Seizoen 1990-1991

>

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1990-1991 uit de volgende clubs samengesteld: ADO, Devjo, Die Haghe, DSO, HPSV, Honselersdijk, JAC, Maasdijk, Naaldwijk, Semper Altius, SEV en SVPTT.

<

Seizoen 1991-1992

>

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB District West II was in het seizoen 1991-1992 uit de volgende clubs samengesteld: ADO, Hazerswoudse Boys, Honselersdijk, JAC, KMD, Loosduinen, Maasdijk, Naaldwijk, Nootdorp, SEV, SVPTT en Voorschoten.

<

Seizoen 1992-1993

>

De zaterdag Hoofdklasse van de HVB was voor het seizoen 1992-1993 als volgt samengesteld: DORR, Ec-So, HPSV, JAC, Nationale Nederlanden, Nootdorp, Postalia, RVC, Semper Altius, SVGWGEB, SVPTT en TAC’90.

<

Seizoen 1993-1994

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1993-1994 uit de volgende clubs samengesteld: ADO, BVCB, sv Duinoord, DUNO, Honselersdijk, JAC, KMD, LYRA, Maasdijk, sv Nootdorp, Soccer Boys en sv Voorschoten.

Bij terugkeer in de KNVB toonde JAC zich in seizoen 1993-1994 een volwaardig 4e Klasser. Het team van trainer Co de Visser was zelfs heel dicht bij een periodetitel en pas in de voorlaatste wedstrijd van het seizoen moest men afhaken voor een plaats in de nacompetitie. Uiteindelijk behaalde JAC 1 in totaal 24 punten uit 22 wedstrijden en eindigde hiermee in de bovenste helft van de ranglijst. De doelpuntenproductie van JAC kwam voor het meeredeel voor rekening van de gebroeders Oosterbaan. Marcel was dit seizoen goed voor 14 doelpunten en Maurice kwam tot een totaal van 9.
Aan het einde van dit seizoen werd na vier jaar afscheid genomen van trainer Co de Visser, die na 25 jaar trainerschap besloot om er een punt achter te zetten.

Seizoen 1994-1995

Evenals het vorig seizoen trad Groente- en Fruithandel Louis Gelauff ook nu weer op als hoofdsponsor. Het bestuur van JAC had voor dit seizoen trainer Jan Linkerhof aangesteld als opvolger van Co de Visser.
JAC startte het seizoen 1994-1995 belabberd in de 4e Klasse A met slechts twee punten uit vijf wedstrijden. Maar na een ongeslagen reeks van maar liefst veertien duels was de voorlaatste plaats ingeruild voor de eerste plaats. De formatie van trainer Jan Linkerhof wachtte nog slechts één duel, uitgerekend uit tegen concurrent KMD.
Helaas duurde de reguliere competitie van deze 4e Klasse A voor JAC, dat dus de ranglijst aanvoerde, juist één wedstrijd te lang. Aan de zeldzame reeks van veertien ongeslagen duels kwam juist tegen concurrent KMD, via een 3-1 nederlaag, abrupt een einde. Zelfs de derde periode ging JAC aan de neus voorbij en stond de formatie van Jan Linkerhof met lege handen.
Wel was JAC nog doorgedrongen tot de achtste finales in het 15e toernooi om de Haagsche Courant Cup maar hierin verloor men thuis met 2-0 van Westlandia.  JAC kon terugkijken op een goed seizoen al waren de druiven aan het einde van dit seizoen wel heel erg zuur.

Seizoen 1995-1996

Organisatorisch draaide het goed met JAC. Onder leiding van voorzitter Kees de Jong fungeerde het voltallige bestuur prima en het enthousiaste jeugdbestuur speelde prima in op de wensen en behoeften van de jeugd. Dat wierp dan ook zijn vruchten af want nog nooit eerder maakte JAC, met name met de jongste jeugd, zo’n explosieve groei mee al dit seizoen.
Na vorig seizoen de promotie naar de 3e Klasse op de laatste wedstrijddag verspeeld te hebben, moest JAC 1 het dit seizoen opnieuw in de 4e Klasse A gaan proberen. De begeleiding van het eerste elftal behield dezelfde gezichten. Jan Linkerhof fungeerde opnieuw als trainer, Jaap Vrolijk als leider en Hans de Jager als verzorger.

Later hier meer…….

Seizoen 1996-1997

<

De zaterdag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1996-1997 als volgt samengesteld: BMT, sv Die Haghe, ‘s-Gravenzandse SV, Hoekse Boys, Honselersdijk, JAC, sv Loosduinen, Maasdijk, MVV’27, sv Nootdorp, PEC Den Haag en SV’35.

>

Seizoen 1997-1998

In het vierde seizoen van Jan Linkerhof kon de trainer beschikken uit de volgende spelers van de A-selectie: Lennart Steenbergen, Mike van Gool, Martijn Baak, Bert van der Berg, Mark van der Berg, Meino Boon, Jean Paul Buijs, Carlo Cantino, Bob Eeken, Alex Groen, Dennis Kappé, Job Knoester, Robin van der Laan, Dennis Luhulima, Ardy Mos, Marcel Oosterbaan, Dave van der Plas, Jaco Rog, Leen Rog, Peter Schouman, Dick Tuinebreier, Cor Turfboer, Ronald Vrolijk, Erik Willems, Gilbert de Zeeuw en René de Zeeuw.
JAC werd in het seizoen 1997-1998 ingedeeld in de 3e Klasse B met als tegenstanders: MVV’27, Die Haghe, ‘s-Gravenzande SV, Hoekse Boys, PEC Den Haag, Naaldwijk, CION, BMT, Loosduinen, Maasdijk en DVO’32.
De strijd om de titel ging bijna het gehele seizoen tussen JAC en PEC Den Haag. PEC Den Haag verspeelde direct na de winterstop de koppositie door geheel onverwacht bij Loosduinen en Die Haghe te verliezen. Met nog vijf wedstrijden te gaan voerde JAC de ranglijst aan met 36 punten uit 17 wedstrijden met als enige belager PEC Den Haag met 34 punten. De onderlinge confrontatie tegen elkaar eindigde in de achttiende wedstrijd in 3-3. Voor PEC Den Haag betekende dit resultaat de 3e Periodetitel en JAC kon zich gaan opmaken voor het kampioenschap.
Zaterdag 4 april 1998 zou de geschiedenisboeken ingaan van het 75-jarige J.A.C. als één van succesvolste dagen uit de historie van de club.
Als eerste werd het 2e elftal van J.A.C. thuis kampioen door Scheveningen 3 met 2-0 te verslaan. Na het kampioenschap van J.A.C.2 kon het 1e elftal ook thuis kampioen worden tegen vv Naaldwijk. J.A.C. stond echter de gehele wedstrijd stijf onder de zenuwen en verloor uiteindelijk deze kampioenswedstrijd met 1-2. Vlak na deze wedstrijd kwam het verlossende bericht uit ‘s-Gravenzande dat concurrent PEC Den Haag met 6-2 had verloren en zodoende was voor J.A.C. alsnog het kampioenschap een feit. J.A.C. zette hiermee dan ook de kroon op het fantastische seizoen en pakte men hiermee het kampioenschap in de 3e Klasse B. De ontlading was dan ook enorm bij de spelers en begeleiding en het talrijk opgekomen publiek. Het feest duurde uiteraard tot in de late uurtjes in de afgeladen J.A.C.-kantine.
Uit 22 wedstrijden behaalde J.A.C. maar liefst 44 punten met een doelsaldo van 53 voor en 26 tegen. Bert van der Berg werd topscorer met 23 doelpunten. Het was deze dag dubbel feest bij JAC want ook het tweede elftal werd kampioen.
In het volgende seizoen zou J.A.C. dus in de 2e Klasse uitkomen en met deze huidige groep zag men dit met veel vertrouwen tegemoet.

>

Seizoen 1998-1999

>

Na de promotie van het afgelopen seizoen werd JAC voor het seizoen 1998-1999 ingedeeld in de 2e Klasse C en ontmoette daarin: DSVP, Forum Sport,  Honselersdijk, Hoofddorp, HVO, KMD, Leiden, LYRA, Monster, PEC Den Haag en Voorschoten’97.

>

Op zaterdag 6 februari nam JAC, na een 1-1 gelijkspel bij Forum Sport, na 13 wedstrijden de koppositie in de 2e Klasse C over van het verliezende HVO. Al met al een prachtig resultaat in de derby tegen Forum Sport want in het team van trainer Linkerhof ontbraken maar liefst 8 spelers uit het basiselftal door blessures en schorsingen.

>

Aan het einde van dit seizoen vertrok trainer Jan Linkerhof naar VCS en werd hij opgevolgd door Wim de Jong.

Seizoen 1999-2000

>

Het 1e elftal van JAC kwam in het seizoen 1999-2000 wederom uit in de 2e Klasse C en ontmoette daarin ditmaal: BMT, Floreant, Forum Sport,  Honselerdijk, KRV, Leiden, Lugdunum, Monster, PEC Den Haag, Vitesse Delft en Voorschoten’97.

<

Seizoen 2000-2001

In juli 2000 moest J.A.C. vertrekken van haar terrein aan de Buurtweg. De verkoop van vele sportvelden en opstallen van o.a. VVM, Paraat, Postalia en J.A.C. in de omgeving van de Buurtweg te Wassenaar leverde de gemeente Den Haag een slordige 1,65 miljoen gulden op. De gemeente Den Haag pachtte sinds jaar en dag deze grond die was gelegen in de gemeente Wassenaar ten behoeve van sportclubs. De pacht van de grond waar J.A.C. zijn velden had liep op 30 juni 2000 af. De grond werd zodoende weer eigendom van de gemeente Wassenaar en er werd besloten om er een negen holes golfbaan aan te leggen. De vele sportvelden die ooit in de omgeving van de Buurtweg lagen en waar door de jaren heen tientallen voetbalverenigingen waren gehuisvest waren totaal verdwenen.
Van de gemeente Den Haag kreeg J.A.C. het sportcomplex van Hsv Marathon, Azzuri en sc De Jagers aan de Waalsdorperlaan bij de Benoordenhoutseweg toegewezen. Hierdoor moesten Hsv Marathon en Azzuri wel plaats maken en vertrokken op hun beurt weer naar de sportvelden aan de Guntersteinweg.

In seizoen 1999-2000 kwam trainer Wim de Jong naar JAC. Onder zijn leiding volgde er mooie jaren voor de selectie van JAC. Het hoogtepunt was in seizoen 2001-2002 waar JAC 1 onder zijn leiding met overmacht kampioen in de 2e Klasse C werd en promoveerde zodoende naar de één na hoogste klasse van het zaterdagvoetbal. Ook het tweede elftal van JAC werd in dit seizoen kampioen.

Seizoen 2001-2002

>

Bij deze de eindstand van JAC1 seizoen 2001-2002 in die 2e Klasse C

JAC 22 15 4 3 49 61 22
RCL 22 13 2 7 41 59 45
BMT 22 12 5 5 41 45 33
KRV 22 11 3 8 36 36 29
Naaldwijk 22 10 2 10 32 37 45
DSO 22 9 4 9 31 38 40
Monster 22 8 4 10 28 31 36
Honselersdijk 22 7 6 9 27 38 43
Die Haghe 22 6 8 8 26 34 38
Nootdorp 22 8 2 12 26 35 40
Forum Sport 22 6 5 11 23 26 33
PEC Den Haag 22 2 5 15 11 28 64


JAC 1 seizoen 2002-2003 , spelend in de 1e klasse. Staand v.l.n.r. Lennert van Steenbergen,  Alex Groen, Eric Willems,  Maurice Oosterbaan (Verzorger), Dik Dijkhuizen (Leider), Wim de Jong (Trainer), Ton Bakhuis(Keeperstrainer), Peter van der Eijnder(Leider), Meino Boon en Co de Visser (Grensrechter)
Zittend v.l.n.r. Quincy Angelista, Marc van der Berg, Bas Lambooij, Samir Oulhani, Carlo Lanza, Nick Grootveld, Tim de Jong,  Jan Paul Buijs en Arjan Latour.


De JAC-kantine aan de Waalsdorperlaan.

Fusie met Archipel-Ornas

Archipel-Ornas had een steeds moeilijker bestaan en moest ook vertrekken aan de Buurtweg. Op 01-07-2002 ontstond er dan ook een fusie tussen JAC en Archipel/Ornas. De naam JAC betekende voortaan JAC en Archipel Ornas Combinatie). De oud leden van Archipel-Ornas gingen bij JAC voornamelijk op zondag voetballen.

Het oude logo en het vanaf 2002 gebruikte logo.

>

Seizoen 2002-2003

>
Na het kampioenschap van het afgelopen seizoen debuteerde het 1e elftal van JAC dit seizoen in de 1e Klasse (één na hoogste Klasse toendertijd) van de KNVB. De vv JAC werd ingedeeld in de 1e Klasse B met als tegenstanders; Amstelveen, ARC, DOTO, ‘s-Gravenzandse SV, HVO, LYRA, NSVV, RVVH, Rijnmond HS, Voorschoten’97 en VVGZ.
Nieuw dit seizoen bij de A-selectie van trainer Wim de Jong waren Bas Lambooij, Finus de Haan, Peter Kruit en Marco Wijnants.

Zijn we nog naar op zoek…….

>

Seizoen 2003-2004

In het seizoen 2003-2004 schreef JAC maar liefst 13 seniorenelftallen en 17 jeugdteams in voor de competitie.

De 1e Klasse B van het zaterdagvoetbal bestond dit seizoen uit; Barendrecht, DOTO, ‘s-Gravenzandse SV, HVO, JAC, LYRA, NSVV, RVVH, Spijkenisse, Stellendam, Vitesse Delft en Voorschoten’97

We zijn nog op zoek naar de historie uit seizoen 2003-2004………

>
Begin maart 2004 moest J.A.C. maar liefst drie wedstrijden inhalen ten opzichte van koploper Barendrecht. Mochten de mannen van trainer Wim de Jong deze drie wedstrijden in een overwinning omzetten dan zou de club de koploper tot slecht één punt naderen. Bovendien zouden beide clubs elkaar in Barendrecht nog treffen.
J.A.C. wist twee wedstrijden in winst om te zetten echter de thuiswedstrijd tegen LYRA ging met 0-1 verloren. Op 17 april 2004 volgde dan de alles beslissende kraker Barendrecht -J.A.C. De “oranje-hemden” hadden echter niets in te brengen tegen de aanstaande kampioen en verloren helaas met 3-0.
J.A.C. eindigde uiteindelijk met 45 punten uit 22 wedstrijden (doelsaldo 45-27) op een keurige tweede positie in de 1e Klasse B, achter kampioen Barendrecht (22-53).
De topscorers bij J.A.C. dit seizoen waren Tim de Jong (11x), Dominique Pondman (11x) en Mark van der Berg (10x).
Maar hiermee was het seizoen natuurlijk nog niet afgelopen voor J.A.C. en kon men via de nacompetitie alsnog proberen om te promoveren naar de Hoofdklasse van het zaterdagvoetbal.
De formatie van trainer Wim de Jong startte op 8 mei met deze nacompetitie helaas met een 2-0 nederlaag bij DOTO in Pernis. Dit betekende dat er een week later in eigen huis gewonnen moest worden van Voorschoten’97 om nog enige kans te behouden op promotie. Het liep allemaal echter anders want de bezoekers wonnen met 1-2 en dit betekende voor J.A.C. het einde van een bewogen competitie.

.

De zondag 5e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 2003-2004 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Duinoord/Jagers, Dynamo’67, sv Erasmus, Forum Sport, GOL Sport, Graaf Willem II VAV, JAC, Oranje Blauw, Quick Steps, Real Zoetermeer, RFC’95, Taurus en Warmunda.

De zondag 1 van JAC voetbalde een redelijk seizoen. Van de 26 competitiewedstrijden wist men er uiteindelijk 7 te winnen, 7 gelijk te spelen en werd er 12 keer verloren. Met 27 punten (1 strafpunt), en de doelcijfers 61-54, eindigde JAC onderin de middenmoot op een tiende positie van de ranglijst van de 5e Klasse A.

.

Seizoen 2004-2005

>
Na het fantastische seizoen van J.A.C.1 vorig seizoen, waarin de club heel dicht bij de promotie naar de Hoofdklasse kwam, werd het team van trainer Wim de Jong dit seizoen ook weer “gewoon” in de 1e Klasse B ingedeeld. Ditmaal bestond deze 1e Klasse B verder uit: Achilles Veen, DOTO, ‘s-Gravenzande SV, LYRA, Naaldwijk, Roda Boys, RVVH, Spijkenisse, Viteese Delft, Xerxes DZB en Zwaluwen Vlaardingen.

>

Op zaterdag 11 juni 2005 werd JAC spits Mark van der Berg op het Haagse Voetbalgala uitgeroepen tot de beste voetballer seizoen 2004-2005 van regio Den Haag. In het Haagse Crowne Plaza Promenade Hotel kreeg Mark uit de handen van trainer André Wetzel de gouden schoen uitgereikt.

Op 02 augustus 2005 kwam op 86-jarige leeftijd Tiny Roos te overlijden. Tiny was meer dan zestig jaar vrijwilligster bij JAC. Tiny was erelid van JAC waar ze diverse functies vervulde zoals gastvrouw, kantinebeheerder en organisator van jeugdevenementen. Voor haar verdiensten voor de maatschappij werd ze benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook werd Tiny onderscheiden met de Aad Mansveld Trofee (voor mensen die zich inzetten voor het Haagse voetbal) en de Zilveren Vink (voor mensen die zich achter de schermen verdienstelijk maken voor de Haagse sport).

Seizoen 2005-2006

>

<

Seizoen 2006-2007

>

<

Seizoen 2007-2008

>

<

..

.

We zijn nog op zoek naar de historie van JAC vanaf begin 2000…………

>

>

Het einde van v.v. JAC
Begin 2007 werd bekend dat de Amerikaanse ambassade definitief op het Oostersportpark gevestigd zal worden. Omdat deze ambassade precies op de locatie van vv JAC kwam moest er een nieuw complex voor deze grote vereniging gevonden worden. Al snel kwam men tot de conclusie dat er niet echt een geschikte locatie in Den Haag was waar JAC terecht kon.In november 2007 kwam buurman SV’35 in beeld. Er volgden gesprekken tussen de gemeente, KNVB en SV’35 over een mogelijke fusie tussen deze twee grote zaterdagverenigingen.Eind november 2007 besloten de leden van SV’35 akkoord te gaan met de mogelijkheid tot een fusie met JAC.
De gehele fusie moest voor 1 mei 2008 rond zijn, daarom werden er eind november 2007 diverse commissies gevormd door JAC en SV’35. Deze gingen keihard aan het werk om de fusie zo goed mogelijk te bewerkstelligen.
Er volgden maanden van vele vergaderingen door tal van commissies totdat er op vrijdag 18 april 2008 de alles beslissende A.L.V. gehouden werd, bij zowel JAC als bij SV’35. Na de gehele uitleg over nieuwe velden, kantine, kleedkamers en de hele nieuwe structuur op het Oostersportpark, besloot de meerderheid van de leden van JAC om een fusie aan te gaan met SV’35.
De twee grote gezonde verenigingen JAC en SV’35, met ieder rond de 450 leden, waren dus eigenlijk de dupe van de gemeente Den Haag en de Amerikaanse ambassade die op het Oostersportpark gebouwd gaat worden.
Zo kwam er op 30 juni 2008 na 85 jaar een einde van de club JAC met zijn oranje witte tenue en zijn rijke historie. Feit is wel dat op 1 juli 2008 alle leden van JAC samen gaan met de leden van SVâ’35 onder de naam SVC’08 (Scheveningse Voetbal Combinatie 2008), een grote zaterdagclub met meer dan 800 leden.

.

>

<

Palmares JAC

Kampioenschappen:
1941-1942 2e klasse B HVB
1942-1943 1e klasse A HVB
1949-1950 4e klasse A
1953-1954 1e klasse B HVB
1956-1957 1e klasse A HVB
1965-1966 4e klasse A
1978-1979 4e klasse B
1992-1993 Hoofdklasse HVB
1997-1998 3e klasse B
2001-2002 2e klasse C

Andere prestatie’s:
2005 Winnaar Harry de Hartogbeker

Parade der trainers bij J.A.C.

1952-1953 K. Vroon
1953-1954 C.J. Matla
1954-1955 Th. Smit
1955-1956 Th. Smit
1956-1957 A.C. Kant
1957-1958 A.C. Kant
1958-1959 C.de Joode
1959-1960 C.de Joode
1960-1961 C.de Joode
1961-1962 C.de Joode
1962-1963 C.de Joode
1963-1964 A.W. Valentijn
1964-1965 A.W. Valentijn
1965-1966 J.J. Rolfes
1966-1967 J.J. Rolfes
1967-1968 J.J. Rolfes
1968-1969 Jaap van der Zwan
1969-1970 Jaap van der Zwan
1970-1971 Herbert Zuma
1971-1972 W.de Zwart
1972-1973 M. Blankenstein
1973-1974 Jan Rolfes
1974-1975 Jan Rolfes
1975-1976 Jan Rolfes
1976-1977 Wim Sleijster
1977-1978 Wim Sleijster
1978-1979 Wim Sleijster
1979-1980 Wim Sleijster
1980-1981 Pim van der Maas
1981-1982 Pim van der Maas
1982-1983 Pim van der Maas
1983-1984 Pim van der Maas
1984-1985 Kees van der Kolk
1985-1986 Kees van der Kolk
1986-1987 Kees van der Kolk
1987-1988 Kees van der Kolk
1988-1989 Martin van Vianen
1989-1990 Martin van Vianen
1990-1991 Co de Visser
1991-1992 Co de Visser
1992-1993 Co de Visser
1993-1994 Co de Visser
1994-1995 Jan Linkerhof
1995-1996 Jan Linkerhof
1996-1997 Jan Linkerhof
1997-1998 Jan Linkerhof (kampioen 3e Klasse B)
1998-1999 Jan Linkerhof
1999-2000 Wim de Jong
2000-2001 Wim de Jong
2001-2002 Wim de Jong (kampioen 2e Klasse )
2002-2003 Wim de Jong
2003-2004 Wim de Jong
2004-2005 Wim de Jong
2005-2006 Herman Kooijenga
2006-2007 Marten Glotzbach
2007-2008 Marten Glotzbach

Parade de voorzitters bij J.A.C.

1923-1940 Jac. de Rooij (A.V.V.)
1940-1954 Jac. de Rooij (Ere-voorzitter)
1954-1964 W.A. Innemee
1964-1966 H. v.d. Starre
1966-1970 W.A. Innemee (Ere-voorzitter)
1970-1974 P.H. Kremer
1974-1975 G. Welling
1975-1979 HansWeverling
1979-1982 Koos Roos
1982-1986 Brand Wubs
1986-1994 Kees Henzen
1994-1997 Kees de Jong
1997-2008 Jaap Lolkema

Terreinen waar JAC heeft gespeeld:

*

*

Vanaf seizoen 1949-1950 terrein hoek Buurtweg / Landscheidingsweg

Vanaf 1956 eigen terrein aan de Buurtweg te Wassenaar

Vanaf seizoen 2000-2001 kreeg JAC van de gemeente Den Haag kreeg het sportcomplex van Hsv Marathon, Azzuri en sc De Jagers aan de Waalsdorperlaan bij de Benoordenhoutseweg toegewezen.

Ere-voorzitters JAC:

Jac. de Rooy (1954)
W.A. Innemee (1970)

Ere-leden JAC:

F.L. Bruins (1942)
J.J. Roos (1946)
H.W. Coenders (1948)
J.J. Engelsman (1961)
A. Verstraten (1966)
J.J. Semeijn (1967)
G. Goudkamp (1970)
J.M. Bach (1973)
B. Bol (1973)
G.H. Welling (1976)
J.A. Weverling (1979)
A. v.d. Stroom (1981)
W.A. Roos- Van Berkel (1982)
C. Henzen (1983)
?

Lid van Verdienste bij JAC:

C.F. Zwijnenburg (1959)
J.C. Delsink (1959)
A. Muller (1960)
K. Vroon (1972)
J. v.d.Boon (1972)
P. Duiker (1972)
C. de Joode (1972)
A.P. Korbee (1972)
P.H. Kremer (1975)
J.J. Kroon (1976)
M.A. Smits (1976)
G.J. Verhaaf (1976)
P. de Goede (1977)
G. Rog (1981)
E.C. v.d. Heijden (1982)
J.A. Langeraar (1982)
D. Turfboer (1984)
?
?

Zijn we allemaal nog naar op zoek….. Wie kan ons hiermee helpen?