Als men het in Den Haag over voetbalvereniging SVPTT heeft wordt steevast de link met Filmstad gelegd, echter is het tegelijkertijd nauwelijks bekend waarom deze locatie ooit deze naam heeft gekregen. Een prima reden om de geschiedenis van Filmstad op papier te vereeuwigen.
SVPTT op “Filmstad”. De meeste mensen onder ons zullen de kantine en velden nog wel herkennen / herinneren

Reeds in 1935 waren er definitieve plannen om op de grens van Den Haag en Wassenaar – aan de Benoordenhoutseweg – zo snel mogelijk een Filmstad te laten verrijzen. Dit zou goed zijn voor onze regionale werkgelegenheid en economie. Naast deze Filmstad – waar daadwerkelijk films zouden worden opgenomen – zou er een filmschool worden gevestigd terwijl vooraanstaande acteurs en actrices er emplooi zouden kunnen vinden.

In 1935 kocht een Amerikaanse filmproducent de 17e-eeuwse buitenplaats Oosterbeek. Hij bouwde er twee opnamehallen, een geluidsstudio, technische werkplaatsen, een filmkluis, een transformatorstation en kantoren en noemde het complex Filmstad Wassenaar. Dat was dus nogal wat in die tijd – het grote Hollywood diende namelijk als voorbeeld voor deze gigantische onderneming. In oktober 1935 was het zover – Filmstad werd geopend. Vanaf dat moment is er een veelheid aan bioscoopfilms opgenomen en kon men niet bevroeden dat hier ooit allerlei voetbalverenigingen zouden gaan spelen.

Eén van de films die er in 1936 werd opgenomen was Merijntje Gijsens jeugd. De zaken verliepen echter niet zoals gehoopt en dat is waarschijnlijk de reden geweest dat men in 1937 besloot een deel van deze locatie voor een ander doel vrij te geven. Aangezien het bestuur van voetbalvereniging Clingendaal dit uit de eerste hand vernam heeft men destijds voortvarend gehandeld. Uiteindelijk resulteerde dit in een deal waarbij op het terrein van de filmindustrie een oppervlakte ter grootte van een voetbalveld voor v.v. Clingendaal werd vrijgemaakt.

In september 1937 opende men dan ook op enthousiaste wijze het eerste voetbalveld te Filmstad – men had tevens de beschikking over een kleedlokaal en een wasgelegenheid. Dat de openingswedstrijd destijds met 1-6 van Wassenaar 1 werd verloren was jammer, echter men beschikte wel over een uitstekende voetbal accommodatie.

Het filmindustriebedrijf probeerde ondertussen het hoofd boven water te houden, echter stond er slecht voor toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. De handel werd overgenomen door de belangrijkste filmstudio in Duitsland en omgedoopt tot UFA Filmstad Den Haag. Tussen 1941 en 1944 werden er een kleine twintig Duitse speelfilms opgenomen, waaronder diverse nazifilms.

Tijdens de eerste jaren van de oorlog werd v.v. Clingendaal door de bezetter gedwongen haar mooie locatie te verlaten. Aangezien het zogenaamd spergebied – de Atlantikwall – betrof mocht hier absoluut niet meer worden gesport.

In april 1944 werd buitenplaats Oosterbeek gebombardeerd door de Britten, die vermoedden dat er een werkplaats voor V1-en V2-raketten was gestationeerd. Daarmee kwam er definitief einde aan de filmactiviteiten op het landgoed. Alhoewel in een kantoorpand werden nog filmadministraties bijgehouden – filmen was er echter niet meer bij.

Na de oorlog werd voetbalvereniging Clingendaal ondergebracht bij RAVA. In juni 1946 gingen de voetbalverenigingen Clingendaal en VVL een fusie aan en ging men verder onder de naam s.v. Duindigt. Men keerde dus niet terug op het voormalige Clingendaal-veld, echter vond een ander terrein tegenover Renbaan Duindigt.

Terug naar Filmstad. In mei 1946 verhuisde voetbalvereniging Scheveningen van de Fruitweg naar het splinternieuwe ‘Filmstad’ complex aan de Benoordenhoutseweg, destijds bereikbaar via de HTM-Tram verbinding tussen Leiden en Den Haag.

Maart 1946 – De s.v. Scheveningen, die sinds maanden gastvrijheid door B.M.T. aan de Fruitweg wordt verleend, heeft beslag gelegd op een fraai terreinencomplex naast Filmstad, Benoordenhoutseweg. Er worden 3 terreinen aangelegd – waarvan er op twee regulier voetbal kan worden gespeeld. Voorts wordt een kleedtent gebouwd met 6 kleedkamers etc. De ingebruikneming zal medio Mei plaatsvinden.
Svv Scheveningen viert de opening van haar complex op “Filmstad”.

Scheveningen speelde vervolgens tot juli 1952 op Filmstad – alwaar HMSH in 1951 als onderverhuurder ging spelen en tot 1958 is blijven voetballen – door deze vereniging is hier overigens tevens handbal gespeeld. Ook voetbalvereniging PTT speelde inmiddels op Filmstad en bleef nadat Scheveningen en HMSH waren vertrokken achter op het fraaie complex aan de Benoordenhoutseweg.

In 1966 ging PTT een fusie aan met SVGT en ging men verder onder de naam SVPTT – de voetbalvereniging waarop velen met veel plezier terugkijken. Zaterdagvereniging SVPTT speelde van 1966 tot 1994 op het fraaie “Filmstad complex”, waarvan de ingang aanvankelijk aan de Benoordenhoutseweg lag. Aangezien het destijds geleidelijk aan, qua verkeer, drukker en drukker werd is uit veiligheidsoverwegingen aan de Thérése Schwartzestraat een nieuwe ingang/entree tot het sportcomplex gerealiseerd. Deze ingang bestond uit een bruggetje met een grindpad, waar je als bezoeker in de broeitijd op je hoede moest zijn voor zwanen die je zomaar konden aanvallen.

Als je nu langs deze voormalige voetballocatie wandelt dan vraag je jezelf af waar al die zwanen en voetbalvelden zijn gebleven. Waar is tevens het entreehokje, met die man met die baard die entreekaartjes verkocht, gebleven? Wel kan ik met een beetje fantasie concluderen dat door het huidige wooncomplex aan het Floris Arntzeniusplein heen kijkend zo ongeveer de contouren van de voormalige SVPPT-locatie te zien is. De huidige bebouwing is afgescheiden door een enorme bomenpartij die tijdens de SVPTT-bewoning al voor een prachtige afscheiding, achter het clubhuis, van de voetballocatie zorgde.

Als tijdens een training op SVPTT veld 2 – later was dit tevens voor onderverhuurder en zondagvereniging G.S. Azzuri van toepassing – een bal over de hoge ballenvanger werd geschoten werd deze meestal niet direct opgehaald, anders bleef je lopen. De ballen lagen dan op een klein stukje weiland (dit ligt er nog steeds) waarop paarden van een heerlijk leven genoten. Aan het eind van de dag of trainingsavond heeft men, destijds in overleg en afstemming met de eigenaar van dit stukje paardenweiland, afgesproken dat de ballen konden worden opgehaald. Veld 2 lag overigens een stuk lager dan veld 1, met alle consequenties van dien. Veld 2 was met grote regelmaat afgekeurd, dit tot grote ontsteltenis van lagere elftallen die elke zaterdag op veld 2 werden ingepland. Echter elk nadeel had blijkbaar ook weer een voordeel. Men kon eerder aan het bier! Bier dat direct vanuit de kleedkamers, via een tussendeur naar de kantine, kon worden besteld. Was best wel lekker zo’n barretje direct naast de kleedkamers! De SVPTT-kantine, het was daar altijd gezellig. Zeker gezien het feit dat daar in jaren 70/80 een goed eerste elftal stond dat na de wedstrijd tot in de late uurtjes feestvierde. In 1994 moest de voetballocatie worden verlaten.

Als ik van voormalige SVPTT-voetballers verneem hoe gezellig en voortvarend het voetbalgebeuren in hun periode op Filmstad is verlopen is het wat mij betreft voor elke Haagse cineast dringend noodzakelijk een film over die tijd te maken. Voor smeuïge verhalen en anekdotes verwijs ik u naar diverse SVPTT-voetbaliconen of SVPTT niet selectiespelers die een filmavond ongelimiteerd zouden kunnen vullen.

Rini Toet
09-03-2023